NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Oljedirektoratet

Oljedirektoratet har tatt saken til orientering og har ikke merknader.

Oljedirektoratet har tatt saken til orientering og har ikke merknader.

Les hele uttalelsen.