NOU 2009:19 - comments from the authorities in Mauritius

Oppfatningen om Mauritius som et skatteparadis beror på en misforståelse, heter det i en kommentar til utredningen fra myndighetene i Mauritius.

Oppfatningen om Mauritius som et skatteparadis beror på en misforståelse, heter det i en kommentar til utredningen fra myndighetene i Mauritius.