NOU 2009:19 - uttalelse fra Finansdepartementet

Utvalget har fremmet flere interessante og gode forslag ut fra sine vurderinger. Disse bør følges opp evt. etter ytterligere bearbeiding. Sentrale deler av forslagene er imidlertid basert på feilvurderinger og misforståelser eventuelt også manglende realisme, skriver Finansdepartementet.

Utvalget har fremmet flere interessante og gode forslag ut fra sine vurderinger. Disse bør følges opp evt. etter ytterligere bearbeiding. Sentrale deler av forslagene er imidlertid basert på feilvurderinger og misforståelser eventuelt også manglende realisme, skriver Finansdepartementet.

Les hele uttalelsen.