NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Norfund

Tiltak som iverksettes i kampen mot ulovlige kapitalstrømmer ut fra fattige land må ikke utformes slik at virkningen i første omgang medfører en betydelig reduksjon i de lovlige kapitalstrømmene inn til disse landene, skriver Norfund.

Tiltak som iverksettes i kampen mot ulovlige kapitalstrømmer ut fra fattige land må ikke utformes slik at virkningen i første omgang medfører en betydelig reduksjon i de lovlige kapitalstrømmene inn til disse landene. For Norfund er det avgjørende at fremtidige retningslinjer for virksomheten ikke i vesentlig grad begrenser vår attraktivitet som partner for private investorer, skriver Norfund.