NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Den norske Revisorforening

Revisorforeningen savner alternative rapporteringsformer. Den viktigste å se på er Global Reporting Initiative. Det finnes også flere organer som arbeider med Corporate Social Responsibility som er inne på de områder utvalget har drøftet, skriver foreningen i sin høringsuttalelse.

Revisorforeningen savner alternative rapporteringsformer. Den viktigste å se på er Global Reporting Initiative. Det finnes også flere organer som arbeider med Corporate Social Responsibility (CSR) som er inne på de områder utvalget har drøftet, skriver foreningen i sin høringsuttalelse.