NOU 2009:19 - uttalelse fra Norges Rederiforbund

For en organisasjon som representerer en svært internasjonal næring har vi god erfaring med og stor tro på internasjonale løsninger. Også når utviklingslandenes rolle skal styrkes overfor skatteparadisene mener vi at internasjonale tiltak er løsningen, skriver Rederiforbundet.

For en organisasjon som representerer en svært internasjonal næring har vi god  erfaring med og stor tro på internasjonale løsninger. Også når utviklingslandenes rolle skal styrkes overfor skatteparadisene mener vi at internasjonale tiltak er løsningen, skriver Rederiforbundet.

Les hele høringsuttalelsen.