NOU 2009:19 - uttalelse fra Skattedirektoratet

Etter Skattedirektoratets vurdering har har utvalget gjort et godt arbeid med å løfte fram problemstillinger og presentere kunnskap om viktige emneområder som også har stor interesse for skatteetaten. Utredningen vil kommer til nytte i vårt videre arbeid med særlig skatteparadiser og internprising, skriver direktoratet.

Etter Skattedirektoratets vurdering har utvalget gjort et godt arbeid med å løfte fram problemstillinger og presentere kunnskap om viktige emneområder som også har stor interesse for skatteetaten. Utredningen vil kommer til nytte i vårt videre arbeid med særlig skatteparadiser og internprising, skriver direktoratet.

Les hele uttalelsen.