NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Attac Norge

I sin nåværende utforming fremmer ordningen med norskregistrert utenlandsk foretak bruk av skatteparadis. Det må innføres tiltak som hindrer norske foretak å registrere seg i skatteparadis, skriver Attac Norge i sin høringsuttalelse.

I sin nåværende utforming fremmer ordningen med norskregistrert utenlandsk foretak bruk av skatteparadis. Det må innføres tiltak som hindrer norske foretak å registrere seg i skatteparadis, skriver Attac Norge i sin høringsuttalelse.

Les hele uttalelsen.