NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Norsk Folkehjelp

Norsk folkehjelp stiller seg bak utvalgets anbefalinger og mener kampen for større åpenhet og mer politisk kontroll med de globale finansstrukturene må stå høyt på dagsordenen for denne regjeringen.

Norsk folkehjelp stiller seg bak utvalgets anbefalinger og mener kampen for større åpenhet og mer politisk kontroll med de globale finansstrukturene må stå høyt på dagsordenen for denne regjeringen.

Les hele uttalelsen.