NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Justisdepartementet

NOU 2009:19 inneholder mange interessante redegjørelser og vurderinger. En slik samlet framstilling av hvilken komplisert og sammensatt utfordring skatteparadisene representerer (...) har i seg selv betydelig verdi, skriver Justisdepartementet.

NOU 2009:19 inneholder mange interessante redegjørelser og vurderinger. En slik samlet framstilling av hvilken komplisert og sammensatt utfordring skatteparadisene representerer (...) har i seg selv betydelig verdi, skriver Justisdepartementet.

Les hele uttalelsen.