NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Landsorganisasjonen

LO er svært tilfreds med den prioritet regjeringen har gitt arbeidet med å hindre kapitalflukt fra fattige land og det generelle arbeidet med skatteparadiser og den utfordring de representerer i en global økonomi, skriver Landsorganisasjonen.

LO er svært tilfreds med den prioritet regjeringen har gitt arbeidet med å hindre kapitalflukt fra fattige land og det generelle arbeidet med skatteparadiser og den utfordring de representerer i en global økonomi, skriver Landsorganisasjonen.

Les hele uttalelsen.