NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Statistisk sentralbyrå

Etter vår vurdering er det nødvendig å komme frem til internasjonale konvensjoner som i utgangspunktet skal forhindre at enkeltstater eller grupper av stater utvikler lukkede strukturer på linje med de som nå eksisterer i skatteparadisene, skriver Statistisk sentralbyrå.

Etter vår vurdering er det nødvendig å komme frem til internasjonale konvensjoner som i utgangspunktet skal forhindre at enkeltstater eller grupper av stater utvikler lukkede strukturer på linje med de som nå eksisterer i skatteparadisene, skriver Statistisk sentralbyrå.

Les hele uttalelsen.