Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppsummering

Oppsummering

Utvalget har foran drøftet gjennom de sentrale spørsmål som er reist i mandatet. De viktigste anbefalingene kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

Anbefaling 1: Sør-orientering og eierskap

 • Norsk langsiktig bistand bør konsentreres om land med godt styresett som kan og vil fattigdomsreduksjon og økonomisk utvikling; nye hovedsamarbeidsland bør vurderes etter dette.
 • Disse landene må i hovedsak selv disponere bistanden og ha eierskap til sin utvikling.
 • Norske tilskudd i større grad til frivillige organisasjoner i mottagerlandene, nye fondsordninger må utvikles.
 • Sør-orientering må medføre endring i norske organisasjoners rolle i langsiktig bistand.

Anbefaling 2: Langsiktig bistand, myndigheter og sivilsamfunn

 • Frivillige organisasjoner må i større grad differensiere sin virksomhet etter styresett og inntektsnivå. Når eierskap praktiseres, må landene selv ha føringen i sivilsamfunnet og samarbeidet med organisasjoner i nord.
 • Organisasjonene må ikke fungere som et varig substitutt for landets myndigheter.
 • Tilskudd til norske organisasjoner bør prioritere

1) naturlige partnere, hvor organisasjonene hjemme og ute har tilsvarende forankring

og oppgaver,

2) ivaretakelse av marginale gruppers rettigheter.

Anbefaling 3: Humanitær bistand rettet mot behov

 • Frivillige organisasjoner kan være effektive operatører for humanitær bistand i ikke-fungerende stater, økt internasjonalisering er ønskelig.
 • Humanitær bistand må prioriteres etter behov, ikke medieoppslag eller utenrikspolitikk.
 • Bistanden må ta hensyn til langsiktige virkninger, unngå skade på lokal økonomi, ha lokal forankring i mottakerlandene.
 • Nye mekanismer for overgangsbistand, forebygging av katastrofer og langvarig innsats konsentreres hovedsakelig til hovedsamarbeidsland.

Anbefaling 4: Tilskudd etter tydelige mål og med uavhengig evaluering

 • Tydeligere mål om fattigdomsreduksjon og resultatvurdering, sikte mot større fornyelse av organisasjonene, strammere krav og kriterier for støtte.
 • Rammeavtaler for store organisasjoner og sammenslutninger, både humanitær og langsiktig bistand, utlyses for prekvalifisering.
 • Forenklet behandling av små organisasjoner og samarbeidsprosjekter.
 • Evalueringsgapet må tettes, evalueringen bør organiseres eksternt og uavhengig av bistandsforvaltningen.
 • Samle ansvaret for tilskuddsordningene til frivillige organisasjoner.

Omfang av tilskudd til frivillige organisasjoner

 • Bistandspolitisk valg av prioritering i forhold til bilateral statlig støtte og multilaterale kanaler.
 • Omfang av tilskudd til frivillige organisasjoner er avhengig av politisk prioritering:
  • Større andel av bistand til organisasjonene hvis større vekt på humanitær bistand, organisasjonssamarbeid og marginale grupper.
  • Mindre andel av bistand til organisasjonene hvis større vekt på land med godt styresett, statsbygging og økonomisk utvikling, multilaterale kanaler
Til toppen