Strategi for styrking...

Strategi for styrking av forskning og høyere utdanning i tilknytning til Norges forhold til utviklingslandene

Utenriksdepartementet, Januar 1999
Også på engelsk