Kartlegger enorme askehauger

RAMMER

Kartlegger enorme askehauger

Estland er nesten selvforsynt med strøm. Men strømproduksjonen er svært forurensende. Med norsk støtte brukes EUs miljødirektiv til å kartlegge miljørisikoen og finne løsninger på det som omtales som Estlands største miljøproblem.

Årsaken til at strømproduksjonen i Estland er så forurensende skyldes at man i stor grad benytter bergarten oljeskifer som energikilde.

Asken som blir tilbake når man brenner knust oljeskifer for å produsere strøm deponeres i svære avfallshauger. Gjennom årenes løp er store områder i det nordøstlige Estland forvandlet til golde månelandskap. Asken forurenser både luften, jordsmonnet, grunnvannet, innsjøer og Østersjøen.

Kartlegger kildene
Handlingsplanen for søkerlandene ga 1,4 millioner kroner i 2002 til et miljøprosjekt i Estland for å kartlegge forurensingskildene i forbindelse med skiferindustrien. I tillegg ble det gitt opplæring i å bruke EUs miljødirektiver i risikovurderinger og for å identifisere tiltaksorienterte løsninger.

Hovedformålet med prosjektet gikk ut på å kartlegge hvilken potensiell miljøtrussel oljeskiferindustrien utgjør, og utarbeide en strategi for hvordan man skal håndtere både de eksisterende askedeponiene og finne en mer miljøvennlig måte å behandle avfallet på.

Flere norske og estiske samarbeidspartnere har bidratt i det 18 måneder lange prosjektet, deriblant Norges Geotekniske Institutt, Miljøverndepartementet i Estland, Tallinn tekniske Universitet og Estlands Geologiske undersøkelser.