Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kartlegger enorme askehauger

RAMMER

Kartlegger enorme askehauger

Estland er nesten selvforsynt med strøm. Men strømproduksjonen er svært forurensende. Med norsk støtte brukes EUs miljødirektiv til å kartlegge miljørisikoen og finne løsninger på det som omtales som Estlands største miljøproblem.

Årsaken til at strømproduksjonen i Estland er så forurensende skyldes at man i stor grad benytter bergarten oljeskifer som energikilde.

Asken som blir tilbake når man brenner knust oljeskifer for å produsere strøm deponeres i svære avfallshauger. Gjennom årenes løp er store områder i det nordøstlige Estland forvandlet til golde månelandskap. Asken forurenser både luften, jordsmonnet, grunnvannet, innsjøer og Østersjøen.

Kartlegger kildene
Handlingsplanen for søkerlandene ga 1,4 millioner kroner i 2002 til et miljøprosjekt i Estland for å kartlegge forurensingskildene i forbindelse med skiferindustrien. I tillegg ble det gitt opplæring i å bruke EUs miljødirektiver i risikovurderinger og for å identifisere tiltaksorienterte løsninger.

Hovedformålet med prosjektet gikk ut på å kartlegge hvilken potensiell miljøtrussel oljeskiferindustrien utgjør, og utarbeide en strategi for hvordan man skal håndtere både de eksisterende askedeponiene og finne en mer miljøvennlig måte å behandle avfallet på.

Flere norske og estiske samarbeidspartnere har bidratt i det 18 måneder lange prosjektet, deriblant Norges Geotekniske Institutt, Miljøverndepartementet i Estland, Tallinn tekniske Universitet og Estlands Geologiske undersøkelser.

Til toppen