Kvinner, fred og sikkerhet: Strategisk plan 2011-13. Fremdriftsrapport 2011. Sammendrag

Nå foreligger sammendraget av fremdriftsrapporten for Norges innsats i 2011 på norsk og engelsk. Disse gir en kortfattet oversikt over hva Norge gjorde på dette feltet i året som gikk.

Sammendraget - i pdf-format.

Til toppen