Utrykte vedlegg til Prop. S 63 (2011-2012)

Utrykte vedlegg til Prop. 63 S
(2011-2012)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

 


Samtykke til ratifikasjon av
en frihandelsavtale og en avtale om
arbeidstakerrettigheter mellom
Efta-statene og Hongkong SAR
og en avtale om handel med landbruksvarer
mellom Norge og Hongkong SAR,
alle av 21. juni 2011

 

 

Utrykte vedlegg til avtale om handel med
landbruksvarer mellom Norge og Hongkong SAR

 

Vedlegg I

Vedlegg II

Vedlegg III

Vedlegg IV

Vedlegg IV tillegg 1

Vedlegg IV tillegg 2

Vedlegg V

Vedlegg VI

Vedlegg VII

Vedlegg VIII

Vedlegg IX

Vedlegg X

Vedlegg X tillegg 1

Vedlegg X tillegg 4

Vedlegg XI tillegg 1

Vedlegg XI tillegg 4

Vedlegg XII

Landbruksavtalen vedlegg 1 og 2

Til toppen