Statsbudsjettet 2009

En prosent av nasjonalinntekta til bistand og en økning av nordområdesatsinga med 514 millioner. Det er de viktigste tallene i Utenriksdepartementets budsjettproposisjon i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2009.

En prosent av nasjonalinntekta til bistand og en økning av nordområdesatsinga med 514 millioner.

Det er de viktigste tallene i Utenriksdepartementets budsjettproposisjon i  forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2009 som ble lagt fram tirsdag 7. oktober kl. 10.00.

Pressemeldinger fra Utenriksdepartementet

 

 

Statsbudsjettet for 2009 består bl.a. av følgende dokumenter: