UD - Statsbudsjettet 2017

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017 torsdag 6. oktober kl. 10.00.

Her finner du Utenriksdepartementets budsjettdokumenter samt pressemeldinger om hovedprioriteringer fra departementets fagområde.

Budsjettdokumenter:

Pressemeldinger og nyhetssaker: