UD - Statsbudsjettet 2022

Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 tirsdag 12. oktober.

Pressemeldinger: