Statsnavn og hovedsteder - C

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven C.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk

CANADA

CA/CAN

Offisielt navn norsk:

Canada

 

Kortnavn engelsk:

Canada

 

Offisielt navn engelsk:

Canada

 

Kortnavn fransk:

Canada (le)

 

Offisielt navn fransk:

Canada (le)

 

Hovedstad norsk:

Ottawa

 

Hovedstad engelsk:

Ottawa

 

Hovedstad fransk:

Ottawa

 

Nasjonaldag:

1. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

24.01.1942

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: c(k)anadier/c(k)anadiar - c(k)anadisk

 
 

engelsk: Canadian

 
 

fransk: Canadien,ne – canadien,ne

 

Kortnavn norsk:

CHILE

CL/CHL

Offisielt navn norsk:

Republikken Chile

 

Kortnavn engelsk:

Chile

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Chile

 

Kortnavn fransk:

Chili (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Chili

 

Hovedstad norsk:

Santiago (de Chile)

 

Hovedstad engelsk:

Santiago (de Chile)

 

Hovedstad fransk:

Santiago (de Chili)

 

Nasjonaldag:

18. september

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: chilener/chilen(ar) – chilensk

 
 

engelsk: Chilean

 
 

fransk: Chilien,ne – chilien,ne

 

Kortnavn norsk:

COLOMBIA

CO/COL

Offisielt navn norsk:

Republikken Colombia

 

Kortnavn engelsk:

Colombia

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Colombia

 

Kortnavn fransk:

Colombie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Colombie

 

Hovedstad norsk:

Bogotá D.C.

 

Hovedstad engelsk:

Bogotá D.C.

 

Hovedstad fransk:

Bogotá D.C.

 

Nasjonaldag:

20. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

06.09.1935

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: c(k)olombianer/c(k)olombian(ar) - c(k)olombiansk

 
 

engelsk: Colombian

 
 

fransk: Colombien,ne – colombien,ne

 

Kortnavn norsk:

COOKØYENE

 

Offisielt navn norsk:

Cookøyene

 

Kortnavn engelsk:

Cook Islands

 

Offisielt navn engelsk:

the Cook Islands

 

Kortnavn fransk:

Îles Cook

 

Offisielt navn fransk:

Îles Cook

 

Hovedstad norsk:

Avarua

 

Hovedstad engelsk:

Avarua

 

Hovedstad fransk:

Avarua

 

Nasjonaldag:

20. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

04.08.1965

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: fra Cookøyene

 
 

engelsk: Cook Islander

 
 

fransk: Cookien(-s)» (m, sg/pl), eller «Cookienne(-s)» (f, sg/pl)

 

Kortnavn norsk:

COSTA RICA

CR/CRI

Offisielt navn norsk:

Republikken Costa Rica

 

Kortnavn engelsk:

Costa Rica

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Costa Rica

 

Kortnavn fransk:

Costa Rica (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Costa Rica

 

Hovedstad norsk:

San José

 

Hovedstad engelsk:

San José

 

Hovedstad fransk:

San José

 

Nasjonaldag:

15. september

 

Dipl. forb. m. Norge

01.05.1939

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: c(k)ostaric(k)aner/c(k)ostaric(k)an(ar) - c(k)ostaric(k)ansk

 
 

engelsk: Costa Rican ne

 
 

fransk: Costa-ricien,ne – costa-ricien,

 

Kortnavn norsk:

CUBA

CU/CUB

Offisielt navn norsk:

Republikken Cuba

 

Kortnavn engelsk:

Cuba

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Cuba

 

Kortnavn fransk:

Cuba (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Cuba

 

Hovedstad norsk:

Havanna

 

Hovedstad engelsk:

Havana

 

Hovedstad fransk:

La Havane

 

Nasjonaldag:

1. januar

 

Dipl. forb. m. Norge

24.07.1906

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: c(k)ubaner/c(k)uban(ar) – c(k)ubansk

 
 

engelsk: Cuban

 
 

fransk: Cubain,e - cubain,e