Veiledninger og brosjyrer

Statsnavn og hovedsteder - H

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven H.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:

  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

HAITI

HT/HTI

Offisielt navn norsk:

Republikken Haiti

 

Kortnavn engelsk:

Haiti

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Haiti

 

Kortnavn fransk:

Haïti (M, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République d'Haïti

 

Hovedstad norsk:

Port-au-Prince

 

Hovedstad engelsk:

Port-au-Prince

 

Hovedstad fransk:

Port-au-Prince

 

Nasjonaldag:

1. januar

 

Dipl. forb. m. Norge

1943

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: haitier, haitiar - haitisk

 
 

engelsk: Haitian

 
 

fransk: Haïtien,ne - haïtien,ne

 

Kortnavn norsk:

HELLAS

GR/GRC

Offisielt navn norsk:

Republikken Hellas

 

Kortnavn engelsk:

Greece

 

Offisielt navn engelsk:

the Hellenic Republic

 

Kortnavn fransk:

Grèce (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République hellénique

 

Hovedstad norsk:

Aten

 

Hovedstad engelsk:

Athens

 

Hovedstad fransk:

Athènes

 

Nasjonaldag:

25. mars (the Independence Day) og 28. oktober (the Ochi Day)

 

Dipl. forb. m. Norge

25.06.1918

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: greker/grekar, hellener/hellen(ar) – gresk/hellensk

 
 

engelsk: Greek

 
 

fransk: Grec, Grecque - grec, grecque

 

Kortnavn norsk:

HONDURAS

HN/HND

Offisielt navn norsk:

Republikken Honduras

 

Kortnavn engelsk:

Honduras

 

Offisielt engelsk:

the Republic of Honduras

 

Kortnavn fransk:

Honduras (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Honduras

 

Hovedstad norsk:

Tegucigalpa

 

Hovedstad engelsk:

Tegucigalpa

 

Hovedstad fransk:

Tegucigalpa

 

Nasjonaldag:

15. september

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: honduraner/handuran(ar) – honduransk

 
 

engelsk: Honduran

 
 

fransk: Hondurien,ne – hondurien,ne