Veiledninger og brosjyrer

Statsnavn og hovedsteder - K

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven K.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

KAMBODSJA

KH/KHM

Offisielt navn norsk:

Kongeriket Kambodsja

 

Kortnavn engelsk:

Cambodia

 

Offisielt navn engelsk:

the Kingdom of Cambodia

 

Kortnavn fransk:

Cambodge (le)

 

Offisielt navn fransk:

le Royaume du Cambodge

 

Hovedstad norsk:

Phnom Penh

 

Hovedstad engelsk:

Phnom Penh

 

Hovedstad fransk:

Phnom Penh

 

Nasjonaldag:

9. november

 

Dipl. forb. m. Norge

18.11.1978

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kambodsjaner/kambodsjan(ar) - kambodsjansk

 
 

engelsk: Cambodian

 
 

fransk: Cambodgien,ne – cambodgien,ne

 

Kortnavn norsk:

KAMERUN

CM/CMR

Offisielt navn norsk:

Republikken Kamerun

 

Kortnavn engelsk:

Cameroon

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Cameroon

 

Kortnavn fransk:

Cameroun (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Cameroun

 

Hovedstad norsk:

Yaoundé

 

Hovedstad engelsk:

Yaoundé

 

Hovedstad fransk:

Yaoundé

 

Nasjonaldag:

20. mai

 

Dipl. forb. m. Norge

15.06.1965

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kameruner/kamerunar – kamerunsk

 
 

engelsk: Cameroonian

 
 

fransk: Camerounais,e – camerounais,e

 

Kortnavn norsk:

KAPP VERDE

CV/CPV

Offisielt navn norsk:

Republikken Kapp Verde

 

Kortnavn engelsk:

Cape Verde

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Cape Verde

 

Kortnavn fransk:

Cap-Vert (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Cap-Vert

 

Hovedstad norsk:

Praia

 

Hovedstad engelsk:

Praia

 

Hovedstad fransk:

Praia

 

Nasjonaldag:

5. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

 

1977

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kappverder/kappverdar – kappverdisk

 
 

engelsk: Cape Verdean

 
 

fransk: Cap-Verdien,ne - cap-verdien,ne

 

Kortnavn norsk:

KASAKHSTAN

KZ/KAZ

Offisielt navn norsk:

Republikken Kasakhstan

 

Kortnavn engelsk:

Kazakhstan

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Kazakhstan

 

Kortnavn fransk:

Kazakhstan (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Kazakhstan

 

Hovedstad norsk:

Astana

 

Hovedstad engelsk:

Astana

 

Hovedstad fransk:

Astana

 

Nasjonaldag:

25. oktober

 
Dipl. forb. m. Norge:

05.06.1992

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kasakhstaner/kasakhstanar – kasakhstansk

 
 

engelsk: Kazakh

 
 

fransk: Kazakh,e – kazakh,e

 

Kortnavn norsk:

KENYA

KE/KEN

Offisielt navn norsk:

Republikken Kenya

 

Kortnavn engelsk:

Kenya

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Kenya

 

Kortnavn fransk:

Kenya (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Kenya

 

Hovedstad norsk:

Nairobi

 

Hovedstad engelsk:

Nairobi

 

Hovedstad fransk:

Nairobi

 

Nasjonaldag:

12. desember

 

Dipl. forb. m. Norge

22.02.1964

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kenyaner/kenyan(ar) – kenyansk

 
 

engelsk: Kenyan

 
 

fransk: Kényen,ne – kényen,ne

 

Kortnavn norsk:

KINA

CN/CHN

Offisielt navn norsk:

Folkerepublikken Kina

 

Kortnavn engelsk:

China

 

Offisielt navn engelsk:

the People's Republic of China

 

Kortnavn fransk:

Chine (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République populaire de Chine

 

Hovedstad norsk:

Beijing

 

Hovedstad engelsk:

Beijing

 

Hovedstad fransk:

Pékin/Beijing

 

Nasjonaldag:

1. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

 

01.10.1954

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kineser/kinesar – kinesisk

 
 

engelsk: Chinese

 
 

fransk: Chinois,e – chinois,e

 

Kortnavn norsk:

KIRGISISTAN

KG/KGZ

Offisielt navn norsk:

Republikken Kirgisistan

 

Kortnavn engelsk:

Kyrgyzstan

 

Offisielt navn engelsk:

the Kyrgyz Republic

 

Kortnavn fransk:

Kirghizistan (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République kirghize

 

Hovedstad norsk:

Bisjkek

 

Hovedstad engelsk:

Bishkek

 

Hovedstad fransk:

Bishkek

 

Nasjonaldag:

31. august

 
Dipl. forb. m. Norge:

26.06.1992

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kirgiser/kirgisar – kirgisisk

 
 

engelsk: Kyrghyz

 
 

fransk: Kirghize – kirghize

 

Kortnavn norsk:

KIRIBATI

KI/KIR

Offisielt navn norsk:

Kiribati

 

Kortnavn engelsk:

Kiribati

 

Offisielt navn engelsk:

Republic of Kiribati

 

Kortnavn fransk:

Kiribati (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

Kiribati - " -

 

Hovedstad norsk:

Sør-Tarawa

 

Hovedstad engelsk:

South Tarawa

 

Hovedstad fransk:

Tarawa-Sud

 

Nasjonaldag:

12. juli

 

Dipl. forb. med Norge

2019

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kiribatier/kiribatiar - kiribatisk

 
 

engelsk: of Kiribati

 
 

fransk: Kiribatien,ne – kiribatien,ne

 

Kortnavn norsk:

KOMORENE/KOMORANE

KM/COM

Offisielt navn norsk:

Unionen Komorene/Komorane

 

Kortnavn engelsk:

Comoros (the)

 

Offisielt navn engelsk:

Union of the Comoros

 

Kortnavn fransk:

Comores (les) (F)

 

Offisielt navn fransk:

Union des Comores

 

Hovedstad norsk:

Moroni

 

Hovedstad engelsk:

Moroni

 

Hovedstad fransk:

Moroni

 

Nasjonaldag:

6. juli

 

Dipl. forb. m. Norge

 

 

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: komorer/komorar - komorisk

 
 

engelsk: Comorian

 
 

fransk: Comorien,ne – comorien,ne

 

Kortnavn norsk:

KONGO-BRAZZAVILLE

CG/COG

Offisielt navn norsk:

Republikken Kongo

 

Kortnavn engelsk:

Congo, Brazzaville (the)

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of the Congo

 

Kortnavn fransk:

Congo, Brazzaville (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Congo

 

Hovedstad norsk:

Brazzaville

 

Hovedstad engelsk:

Brazzaville

 

Hovedstad fransk:

Brazzaville

 

Nasjonaldag:

15. august

 

Dipl. forb. m. Norge

23.05.1967

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: brazzavillekongoleser/ar - brazzavillekongolesisk

 
 

engelsk: Congolese

 
 

fransk: Congolais,e – congolais,e

 

Kortnavn norsk:

KONGO

CD/COD

Offisielt navn norsk:

Den demokratiske republikk(en) Kongo

 

Kortnavn engelsk:

D R Congo/Congo

 

Offisielt navn engelsk:

Democratic Republic of the Congo (the)

 

Kortnavn fransk:

Congo (le)

 

Offisielt navn fransk:

République démocratique du Congo (la)

 

Hovedstad norsk:

Kinshasa

 

Hovedstad engelsk:

Kinshasa

 

Hovedstad fransk:

Kinshasa

 

Nasjonaldag:

30. juni

 

Dipl. forb. m. Norge

 

27.09.1969

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kongoleser/kongolesar - kongolesisk

 
 

engelsk: of the Democratic Republic of the Congo, Congolese

 
 

fransk: de la République démocratique du Congo/Congolais,e - congolais,e

 

Kortnavn norsk:

KOSOVO

 

Offisielt navn norsk:

Republikken Kosovo

Erklært uavhengig fra Serbia 17.02.2008

Kortnavn engelsk:

Kosovo

 

Offisielt navn engelsk:

Republic of Kosovo

 

Kortnavn fransk:

Kosovo

 

Offisielt navn fransk:

la République du Kosovo

 

Hovedstad norsk:

Prishtina

 

Hovedstad engelsk:

Prishtina

 

Hovedstad fransk:

Pristina

 

Nasjonaldag:

17. februar

 

Dipl. forb. m. Norge

 

28.03.2008

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kosovar, kosover/kosovisk

 
 

engelsk: Kosovar (Albanian), Kosovac (Serbian) Kosovan/Kosovar (Albanian),  Kosovski (Serbian), Kosovan

 
 

fransk:  kosovar(e)/kosovar(e)

 

Kortnavn norsk:

KROATIA

HR/HRV

Offisielt navn norsk:

Republikken Kroatia

 

Kortnavn engelsk:

Croatia

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Croatia

 

Kortnavn fransk:

Croatie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Croatie

 

Hovedstad norsk:

Zagreb

 

Hovedstad engelsk:

Zagreb

 

Hovedstad fransk:

Zagreb

 

Nasjonaldag:

25. juni

 

Dipl. forb. m. Norge

 

15.01.1997

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kroat - kroatisk

 
 

engelsk: a Croat – Croatian

 
 

fransk: Croate - croate

 

Kortnavn norsk:

KUWAIT

KW/KWT

Offisielt navn norsk:

Staten Kuwait

 

Kortnavn engelsk:

Kuwait

 

Offisielt navn engelsk:

the State of Kuwait

 

Kortnavn fransk:

Koweït (le)

 

Offisielt navn fransk:

l'Etat du Koweït

 

Hovedstad norsk:

Kuwait by

 

Hovedstad engelsk:

Kuwait City

 

Hovedstad fransk:

Koweït ville

 

Nasjonaldag:

25. februar

 

Dipl. forb. m. Norge

 

30.06.1965

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kuwaiter/kuwaitar - kuwaitisk, kuwaitsk

 
 

engelsk: Kuwaiti

 
 

fransk: Koweïtien,ne – koweïtien,ne

 

Kortnavn norsk:

KYPROS

CY/CYP

Offisielt navn norsk:

Republikken Kypros

 

Kortnavn engelsk:

Cyprus

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Cyprus

 

Kortnavn fransk:

Chypre (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Chypre

 

Hovedstad norsk:

Nikosia

 

Hovedstad engelsk:

Nicosia

 

Hovedstad fransk:

Nicosia

 

Nasjonaldag:

1. oktober

 

Dipl. forb. m. Norge

 

1963

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kypriot – kypriotisk

 
 

engelsk: Cypriot

 
 

fransk: Chypriote – chypriote