Veiledninger og brosjyrer

Statsnavn og hovedsteder - O

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven O.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:

  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse
  • Når de diplomatiske forbindelsene med Norge ble opprettet.

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

OMAN

OM/OMN

Offisielt navn norsk:

Sultanatet Oman

 

Kortnavn engelsk:

Oman

 

Offisielt navn engelsk:

the Sultanate of Oman

 

Kortnavn fransk:

Oman (l') (M)

 

Offisielt navn fransk:

le Sultanate d'Oman

 

Hovedstad norsk:

Muscat

 

Hovedstad engelsk:

Muscat

 

Hovedstad fransk:

Mascate

 

Nasjonaldag:

18. november

 

Dipl. forb. m. Norge

15.04.1980

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: omaner/omanar

 
 

engelsk: Omani

 
 

fransk: Omanais,e – omanais,e