Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 24657-24664 av 25723 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • St.meld. nr. 24 (1996-97) -

  01.10.1997 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  St meld nr 24 (1996-97) Tilgjengelighet og faglighet Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste Innhold 1 Sammendrag 1.1 Meldingens formål og bakgrunn 1.2 Sammendrag 1.2.1 Hva er problemene? 1.2.2 Organisasjonsendring som virkemiddel for styring av

 • St.meld. nr. 37 (1996-97) -

  01.10.1997 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  St meld nr 37 (1996 - 97) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998 - 2007 Innhold Mandag 21.4: Foreløpig er kun kap 1-6 samt vedlegg lagt ut. Kap 7 tirsdag 22.4. ODIN-red. 1 Innledning og sammendrag 1.1 Innledning 1.2 Sammendrag 2 Oppfølging av NVVP 1994 -

 • St.meld. nr. 34 (1996-97) -

  01.10.1997 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

  St meld nr 34 (1996-97) Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre

 • PM-20/97

  Opphevelse av bevilgningsreglementet § 10, retningslinjer

  29.09.1997 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  PM-20/97 DET KONGELIGE PLANLEGGINGS-OG SAMORDNINGSDEPARTEMENT ARBEIDSGIVERAVDELINGEN Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt. 2.02.02 -03, pkt. 3.04.01 Dato 29.09.97 Opphevelse av bevilgningsreglementet § 10,

 • M-28/1997 - Takster for offentlig prøvetaking av såvarer

  R-562 (26.09.1997)

  26.09.1997 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  M-28/1997 R-562 Takster for offentlig prøvetaking av såvarer, av 26. September 1997 Rundskrivet foreligger ikke i fulltekst på vår hjemmeside. Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax. Du kan også

 • St.prp. nr. 1 (1997-98) -

  26.09.1997 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  St prp nr 1 (1997-98) FOR BUDSJETTERMINEN 1998 Kommunal- og arbeidsdepartementet Utgiftskapittel: 500-592, 2412 og 2425-2426 Inntektskapittel: 3500-3592, 5312-5313, 5316, 5326-5327, 5613 og 5615-5616 Tilråding frå Kommunal- og arbeidsdepartementet

 • St.prp. nr. 83 (1996-97) - Om bevilgninger til sykehussektoren i fylkeskommunene m.v.

  26.09.1997 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

 • St.meld. nr. 30 (1996-97) - Nordisk samarbeid

  26.09.1997 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet