Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 24657-24664 av 25250 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • St.meld. nr. 19 (1995-96) -

  04.02.1996 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  En verden i endring Hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene Hovedpunkter fra St.meld. nr. 19 (1995-96) Samarbeid om felles interesser Denne brosjyren gir en kortfattet presentasjon av hovedpunktene i den stortingsmeldingen som

 • § 20 - Inkassoforskriften kapittel 2 og avdragsordninger

  22.01.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 96/928 E KHR Dato: 22.01.1996 Inkassoforskriften kapittel 2 og avdragsordninger Inkassoforskriften kapittel 2 stiller opp maksimalsatser for skyldnerens ansvar for fordringshaverens utenrettslige inndrivingskostnader. Etter § 2-3

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Inkassoloven

 • M-9/1996 - Klageavgjørelser og uttalelser etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold i 1995

  R-451 (19.01.1996)

  19.01.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-9/1996 R-451 Saksnr. 1996/00324 7. februar 1996 M-37/1995 (utgått) Til alle fylkesmenn Klageavgjørelser og uttalelser etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold i 1995 1. Innledning Dette rundskrivet refererer de

 • Den norske IT-veien: Bit for bit

  Rapport fra Statssekretærutvalget for IT, januar 1996

  19.01.1996 Rapport Samferdselsdepartementet

  Rapport fra Statssekretærutvalget for IT Den norske IT-veien. Bit for bit.

 • M-7/1996 - Tilskudd til rydding av frukttrefelt 1996

  R-449 (18.01.1996)

  18.01.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/1996 R-449 Saksnr. 1996/00258 18. januar 1996 Til fylkesmennene, landbruksavdelinga og kommunane Tilskott til rydding av frukttrefelt 1996 Ved jordbruksoppgjeret i 1995 blei det sett av 2 mill. kroner til ordninga for 1996. Ordninga er

 • M-4/1996 - Utbetaling av tilskudd til nydyrking grøfting og jordbruksveier i 1996 (kap. 1140 og 1142)

  R-446 (18.01.1996)

  18.01.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-4/1996 R-446 Saksnr. 1996/00171 18. januar 1996 Til Fylkesmannen, landbruksavdelingene Utbetaling av tilskudd til nydyrking, grøfting og jordbruksveger 1996 (kap. 1140 og kap. 1142) Tidligere år er landbruksavdelingene gitt utbetalings

 • Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82

  15.01.1996 Rundskriv Klima- og miljødepartementet

  Tilsvarer tidligere rundskriv T-5/92, med visse endringer/suppleringer, bl.a. når det gjelder: Snøscooterkjøring for funksjonshemmede Motorferdsel i reiselivssammenheng Kommunale planer for motorferdsel Du kan også laste ned rundskrivet

 • M-6/1996 - Retningslinjer for tuberkulintesting av råner før og etter innsett på avlsstasjon

  R-448 (11.01.1996)

  11.01.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-6/1996 R-448 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/00037 29. januar 1996 Retningslinjer for tuberkulintesting av råner før og etter innsett på avlsstasjon 1 Testing jfr. instruks for kontroll med dyr