Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 25545-25552 av 26222 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-30/1996 - Flommen på Østlandet 1995 - Erstatning av følgeskader på avling og utbetaling av areal og kulturlandskapstillegg

  R-472 (29.07.1996)

  29.07.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-30/1996 R-472 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/01909 29. juli 1996 Forskrift om delvis erstatning av flerårig avlingstap som følge av flommen på Østlandet i 1995 (utgått) Til Fylkesmannen,

 • G-53/96

  Forskrift om anvendelsesområde, innhold og gjennomføring av promilleprogram

  22.07.1996 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-53/96 jnr. 95/05703 D ERi/ee Dato: 22.07.96 Til: Domstolene Påtalemyndigheten Fengselsdirektørene Kontorsjefene, Kriminalomsorg i frihet Forskrift om anvendelsesområde, innhold og gjennomføring av promilleprogram Vedlagt oversendes

 • M-29/1996 - Vedr. forskrift om tilskott ved frivillig nedslakting av besetning som har hatt kontakt med besetning der sjukdommen scrapie er påvist

  R- 471 (19.07.1996)

  19.07.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-29/1996 R-471 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/03833 19. juli 1996 M-25/1996 Til Fylkesmennene alle fylker, landbruksavdelingene, Kommunene i Rogaland og Hordaland, Fylkesveterinærene,

 • Utvikling av sykkelbyer

  Rapport og råd fra Sykkelbyprosjektet, 1996

  17.07.1996 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  ISBN: 82-7704-035-0 Forord Rapporten «Utvikling av sykkelbyer» er utarbeidet etter oppdrag fra Rådet for Sykkelbyprosjektet. Formålet er å gi råd til norske byer som ønsker å utvikle seg til sykkelbyer. Rapporten gir viktige innspill i arbeidet med

 • M-24/1996 - Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold. Avgjørelsesmyndighet og retningslinjer for innvilgning av husdyrkonsesjon

  R-466 (17.07.1996)

  17.07.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-24/1996 R-466 Saksnr. 1996/4226 17.07.1996 Til alle Fylkesmenn og kommuner, jordbruksetaten. Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold. Avgjørelsesmyndighet og retningslinjer for innvilgning av husdyrkonsesjon 1.

 • M-28/1996 - Ny forskrift om settepotet

  R-470 (15.07.1996)

  15.07.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-28/1996 R-470 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/03377 15. juli 1996 Forskrift om settepoteter. Til Landbrukstilsynet, Alle fylkesmenn, landbruksavdelingene, Alle kommuner, Norges Bondelag, Norsk

 • M-26/1996 - Ringtest 1996 - resultater norske laboratorier

  R-468 (10.07.1996)

  10.07.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-26/1996 R-468 Saksnr. 1996/01280 10. juli 1996 (Erstatter M‑44/95) Til alle forsøksringene, Planteforsk, Norges Landbrukshøgskole, fylkesmennenes landbruksavdelinger, kommunene, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, deltakende

 • M-27/1996 - Tilskudd til endret jordarbeiding m.m. Forskrift, kommentarer og kvoter for 1996

  R-469 (09.07.1996)

  09.07.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-27/1996 R-469 Saksnr. 1996/04456 9. juli 1996 Til Fylkesmennene og kommunene Tilskott til endret jordarbeiding med mer. Forskrift, kommentarer og kvoter for 1996 1 Innledning Under årets jordbruksoppgjør ble det vedtatt å videreføre

Til toppen