Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 25697-25704 av 26374 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-23/1996 - Bruk av tvangsmidler ved brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold

  R-465 (31.07.1996)

  31.07.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-23/1996 R-465 Saksnr. 1996/04193 31. juli 1996 Til alle fylkesmenn Bruk av tvangsmidler mv ved brudd på lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold 1. Innledning Lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold er nå endret slik at det er

 • M-30/1996 - Flommen på Østlandet 1995 - Erstatning av følgeskader på avling og utbetaling av areal og kulturlandskapstillegg

  R-472 (29.07.1996)

  29.07.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-30/1996 R-472 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/01909 29. juli 1996 Forskrift om delvis erstatning av flerårig avlingstap som følge av flommen på Østlandet i 1995 (utgått) Til Fylkesmannen,

 • G-53/96

  Forskrift om anvendelsesområde, innhold og gjennomføring av promilleprogram

  22.07.1996 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-53/96 jnr. 95/05703 D ERi/ee Dato: 22.07.96 Til: Domstolene Påtalemyndigheten Fengselsdirektørene Kontorsjefene, Kriminalomsorg i frihet Forskrift om anvendelsesområde, innhold og gjennomføring av promilleprogram Vedlagt oversendes

 • M-29/1996 - Vedr. forskrift om tilskott ved frivillig nedslakting av besetning som har hatt kontakt med besetning der sjukdommen scrapie er påvist

  R- 471 (19.07.1996)

  19.07.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-29/1996 R-471 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/03833 19. juli 1996 M-25/1996 Til Fylkesmennene alle fylker, landbruksavdelingene, Kommunene i Rogaland og Hordaland, Fylkesveterinærene,

 • Utvikling av sykkelbyer

  Rapport og råd fra Sykkelbyprosjektet, 1996

  17.07.1996 Rapport Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  ISBN: 82-7704-035-0 Forord Rapporten «Utvikling av sykkelbyer» er utarbeidet etter oppdrag fra Rådet for Sykkelbyprosjektet. Formålet er å gi råd til norske byer som ønsker å utvikle seg til sykkelbyer. Rapporten gir viktige innspill i arbeidet med

 • M-24/1996 - Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold. Avgjørelsesmyndighet og retningslinjer for innvilgning av husdyrkonsesjon

  R-466 (17.07.1996)

  17.07.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-24/1996 R-466 Saksnr. 1996/4226 17.07.1996 Til alle Fylkesmenn og kommuner, jordbruksetaten. Konsesjon etter lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold. Avgjørelsesmyndighet og retningslinjer for innvilgning av husdyrkonsesjon 1.

 • M-28/1996 - Ny forskrift om settepotet

  R-470 (15.07.1996)

  15.07.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-28/1996 R-470 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1996/03377 15. juli 1996 Forskrift om settepoteter. Til Landbrukstilsynet, Alle fylkesmenn, landbruksavdelingene, Alle kommuner, Norges Bondelag, Norsk

 • M-26/1996 - Ringtest 1996 - resultater norske laboratorier

  R-468 (10.07.1996)

  10.07.1996 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-26/1996 R-468 Saksnr. 1996/01280 10. juli 1996 (Erstatter M‑44/95) Til alle forsøksringene, Planteforsk, Norges Landbrukshøgskole, fylkesmennenes landbruksavdelinger, kommunene, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, deltakende

Til toppen