Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 25841-25848 av 26479 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • St.prp. nr. 55 (1995-96) -

  10.05.1996 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  St.prp.nr. 55 (1995-96) Om kommuneøkonomien m.v. Enkelte filer er store og kan skape problemer i enkelte lesere. Innhold DEL I - OM KOMMUNEØKONOMIEN 1997 M.V. 1. Hovedpunkter i proposisjonens del I 2. Prinsipper for resultatrapportering 2.1 KORT OM

 • § 6-1 - Kjønnstesting og bioteknologiloven

  07.05.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1996/5849 E MH Dato: 07.05.1996 Kjønnstesting og bioteknologiloven 1 Vi viser til overlevert materiale uten følgeskriv 6 mai 1996. Sosial- og helsedepartementet har bedt om svar innen tirsdag 7 mai 1996. Det foreligger ikke noe

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Bioteknologiloven

 • Ot.prp. nr. 56 (1995-96) -

  03.05.1996 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

 • St.meld. nr. 39 (1995-96) -

  26.04.1996 Melding til Stortinget Barne- og likestillingsdepartementet

  St.meld. nr. 39 (1995-96) Om barnevernet Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 26. april 1996, godkjent i statsråd samme dag.

 • § 7 - Oppbevarte møbler

  19.04.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 96/04938 E EB Dato: 19.04.1996 Oppbevarte møbler Vi viser til brev 15 april 1996. Lov 29 mai 1953 nr 1 om rett for handverkarar o a til å selja ting som ikke vert henta gjelder etter § 1 bare for den som har til næring "å setja i

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Hittegodsloven

 • § 1 - Yrkesskadeforsikring for frivillige under større idrettsarrangementer

  12.04.1996 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 1996/03291 E KJR Dato: 12.04.1996 Yrkesskadeforsikring for frivillige under større idrettsarrangementer Vi viser til brev 4 mars 1996 med spørsmål knyttet til forskrift 13 oktober 1989 nr 1041 gitt i medhold av yrkesskadeforsikringsloven §

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Yrkesskadeforsikringsloven

 • St.prp. nr. 41 (1995-96) -

  29.03.1996 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til dokumentet.

 • Report no. 32 (1995-96) to the Storting -

  29.03.1996 Melding til Stortinget Samferdselsdepartementet

  The Ministry of Transport and Communications Report no. 32 (1995-96) to the Storting, concerning: Recommended by the Ministry of Transport and Communications on 29 March

Til toppen