Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 25841-25848 av 26055 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 1990: 13 - Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner

  21.06.1990 NOU Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Utredning fra et utvalg oppnevt ved kongelig resolusjon av 28. august 1987 Avgitt til Kommunaldepartementet 21. juni 1990 Dokumentet i pdf-format (6,9 Mb)

 • Forskrift 25. mai 1990 nr. 427 om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument

  25.05.1990 Forskrift Kulturdepartementet

  Se forskriften på lovdata.no

 • NOU 1990: 11 - GENERELL MERVERDIAVGIFT PÅ OMSETNING AV TJENESTER

  01.05.1990 NOU Finansdepartementet

  GENERELL MERVERDIAVGIFT PÅ OMSETNING AV TJENESTER Fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6.desember 1985 Avgitt til Finansdepartementet mai 1990 Til Finans- og tolldepartementet Utvalget ble i Finansdepartementets brev av 25. november 1987

 • NOU 1991: 21 - Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1990

  -ajourført materiale

  22.03.1990 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet etter plan- og bygningsloven til å forlenge midlertidig forbud mot deling og byggearbeid uten begrensing (§ 33)

  01.02.1990 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til fylkesmennene Rundskrv nr. T-1/90 01.02.1990 I medhold av § 13 fjerde ledd første punktum og etter samråd med Forbruker- og administrasjonsdepartementet har Miljøverndepartementet gjort følgende vedtak: Den begrensning i fylkesmannens

 • NOU 1990: 15 - Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1990

  12.01.1990 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • Rundskriv H-18/90

  Til plan- og bygningsloven § 70. Bygningers plassering, høyde og avstand fra nabogrense

  07.01.1990 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til kommunene, fylkeskommunene fylkesmennene og departementene Nr. H-18/90 Vår ref. 90/3109 Dato 01.07.1990 Til plan- og bygningsloven § 70. Bygningers plassering, høyde og avstand fra nabogrense Innhold/hovedpunkter Generelt Fortolkning av § 70 nr

 • Alkoholloven

  01.01.1990 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense

  Se loven på lovdata.no