Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 26025-26032 av 26370 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-57/1993 - Satser for årsverktillegg for husdyrproduksjon

  (16.10.1993)

  16.10.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-57/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/10802 16.10.1993 Rundskrivet er lagt ut som PDF – les det her Satser for årsverktillegg for husdyrproduksjon </p

 • M-58/1993 - Rapport om regnskap og tilsyn 1992 for avløserlag

  (15.10.1993)

  15.10.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-58/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/11195 15.10.1993 Vedlegg (PDF) Til: Fylkesmannens Landbruksavdeling, Landbrukskontorene, Jordbruksetaten, Avløserutvalgene, Avløserlagene

 • St.prp. nr. 1 (1993-94): Skatte-, avgifts- og tollvedtak -

  08.10.1993 Proposisjon Finansdepartementet

  Klikk her for å komme til St.prp. nr. 1 (1993-94) Skatte-, avgifts- og tollvedtak i PDF format.

 • M-56/1993 - Avlingsmengder - prognoser for 1993

  (30.09.1993)

  30.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-56/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/10214 30.09.1993 Til Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, jordbruksetaten, Statistisk sentralbyrå, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning,

 • NAC 1993: 34 -

  23.09.1993 NOU Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Norgga almmolaš čielggadeamit NAČ 1993:34 S Vuoigatvuohta Finnmárkku eatnamiidda ja čáziide ja daid hálddašeapmi Sámi vuoigatvuodalávdegotti duogášávnnas Lágiduvvon Justis- ja bolesdepartemeantta ovdii Juovlamánu 1993 NAČ 1993:34 S (

 • M-54/1993 - Framtidige prinsipper for tilsyn med slakterier og slakterivirksomhet og utøvelse av offentlig kjøttkontroll

  22.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-54/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/09950 22.09.1993 Til Det kommunale næringsmiddeltilsyn, fylkesveterinærene og distriktsveterinærene Framtidige prinsipper for tilsyn med slakterier og

 • T-6/93 Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet vedrørende lovlighetskontroll etter kommuneloven. Vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser

  21.09.1993 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Rundskriv T-­6/93 21.09.93 Det vises til rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993 fra Kommunal og arbeidsdepartementet om overføring av myndighet etter kommuneloven mv. Nr. 4 A i rundskrivet (s. 6­10)

 • M-55/1993 - Føresegner for landbruksstyra

  R-364 (20.09.1993)

  20.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-55/1993 R-364 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 999993 50041 DIV September 1995 Til fylkeslandbruksstyra og fylkesmennene Føresegner for fylkeslandbruksstyra Landbruksdepartementet gjev med dette nye

Til toppen