Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 26441-26448 av 26551 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • G-87/79

  Koordinering av sentraladministrasjonens polarsaker, det interdepartementale polarutvalg og polaravdelingen i Justisdepartementet.

  03.08.1979 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-87/79 Til samtlige departementer Rundskriv G-87/79 Vår ref Dato 333/79 M LJ/li 07.05.1979 Koordinering av sentraladministrasjonens polarsaker, det interdepartementale polarutvalg og polaravdelingen i Justisdepartementet I Norsk

 • G-134-79

  Rundskriv om den europeiske konvensjon 7. juni 1968 om opplysninger om fremmed rett med tilleggprotokoll 15. mars 1978

  12.07.1979 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv om den europeiske konvensjon 7. juni 1968 om opplysninger om fremmed rett med tilleggprotokoll 15. mars 1978

 • NOU 1979: 25 - OM PRIS-OG INNTEKTSUTVIKLINGEN

  16.05.1979 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • NOU 1979: 31 - Om utbyggingen av lønns- og inntektsstatistikken

  03.03.1979 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • Forskrift om dyrepensjonater og lignende

  15.07.1978 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 15. juli 1978 i mehold av lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30, jfr. kgl.res. 19. november 1976. Endret 27 des 1993 nr. 1404, 18 mai 1994 nr. 360.

 • Kulturminneloven

  09.06.1978 Lov Klima- og miljødepartementet

  Kulturminneloven har til formål å verne kulturminner og kulturmiljøer både som del av vår kulturarv og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

  Se loven på lovdata.no

 • Reindriftsloven av 1978

  09.06.1978 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Loven på Samisk

 • Forskrift om matloven, Svalbard

  01.06.1978 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juni 1978 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 1 juni

  Se forskriften på lovdata.no

Til toppen