Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 26465-26472 av 29485 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • St.meld. nr. 6 (2000-2001) - Om utlendingssaker - tilbakemeldinger til Stortinget

  20.10.2000 Melding til Stortinget Justis- og beredskapsdepartementet

 • St.meld. nr. 7 (2000-2001) - Om Sametingets virksomhet i 1999

  20.10.2000 Melding til Stortinget Arbeids- og sosialdepartementet

 • Ot.prp. nr. 7 (2000-2001) - Om lov om endring i straffelova

  20.10.2000 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

 • I-40/2000

  Kommunenes gjennomføring av fastlegereformen - Oppgaver i kommunen OG frister for arbeidet

  19.10.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Kommunenes gjennomføring av fastlegereformen - Oppgaver i kommunen OG frister for arbeidet. Rundskriv I-40/2000. Til Landets kommuner. 9.10.2000

 • 9.11.2000 Vedlegg 2

  19.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Vedlegg 2 Forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling (klasseforskriften) Kapitaliseringsprodukter (capital redemption operations) er definert som egen forsikringsklasse i vedlegget til

  Status: Ferdigbehandlet

 • 9.11.2000 Vedlegg 3

  19.10.2000 Høring Finansdepartementet

  Vedlegg 3 Utkast til forskrift om endring av forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx 2000 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Kvalsund - Adkomst, hytter, Skaidilia (reindrift)

  18.10.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 18.10.2000 Kvalsund – Adkomst, hytter, Skaidilia Kvalsund kommune - Innsigelse til endring av reguleringsplan for Skaidilia og reguleringsplan for Nedre Trangdal Det vises til oversendelse til departementet av ovennevnte

 • Kvalsund - Adkomst, hytter, Nedre Trangdal (reindrift)

  18.10.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 18.10.00 Kvalsund – Adkomst til hytter, Nedre Trangdal Innsigelse til endring av reguleringsplan for Skaidilia og reguleringsplan for Nedre Trangdal Det vises til oversendelse til departementet av ovennevnte saker ved

Til toppen