Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 26481-26488 av 27043 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-61/1995 - Virus-encephalopati og retinopati hos oppdrettsfisk

  R-424 (22.09.1995)

  22.09.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-61/1995 R-424 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/07365 3. oktober 1995 Til alle landets veterinærer Virus-encephalopati og retinopati hos oppdrettsfisk Opplysninger fra SVF og SVL viser at det har

 • Barn og unges interesser i planleggingen

  20.09.1995 Retningslinjer Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fastsatt av Miljøverndepartementet 20. september 1995 som en del av den norske tilretteleggingen for å oppfylle forpliktelsene i FNs barnekonvensjon, ratifisert av Stortinget 8. januar 1991. 1. Nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø Viktige

 • M-56/1995 - Ny forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg

  R-419 (15.09.1995)

  15.09.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-56/1995 R-419 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1995/05035 15. september 1995 Forskrift om tilskott til kontraktproduksjon av konsumegg (utgått) Til alle Fylkesmenn, landbruksavdelingen, Styringsgruppen

 • Forskrift 15. september 1995 nr. 793 om underholdningsautomater

  15.09.1995 Forskrift Kulturdepartementet

  Lotterilovens virkeområde for underholdningsautomater, stedlig virkeområde for forskriften, myndighet, typegodkjenning m.m. Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 1995. Fra samme tid oppheves forskrift av 6. oktober 1987 om forbod mot

  Se forskriften på lovdata.no

 • NOU 1995: 23 - Barnefaglige sakkyndighetsoppgaver

  11.09.1995 NOU Barne- og familiedepartementet

  Rolleutforming og kvalitetssikring

 • St.prp. nr. 1 (1995-96) -

  01.09.1995 Proposisjon Finansdepartementet

  St prp nr 1 (1995-96) Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 1996. Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 22. september 1995, godkjent i statsråd samme dag.

 • M-54/1995 - Forskrift for gjødslingplanlegging

  R-417 (18. 08.1995)

  18.08.1995 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-54/1995 R-417 Saksnr. 1995/00661 18. august 1995 Forskrift for gjødslingsplanlegging (utgått) Til Fylkesmennene, Kommunene, Landbrukets Forsøksringer, Miljøverndepartementet, Kommunaldepartementet, Finansdepartementet, Kommunenes

 • NOU 1995: 19 - Statlige tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner

  11.08.1995 NOU Barne- og familiedepartementet

Til toppen