Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 26873-26880 av 27187 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lov om vederlag for kunstvisning

  28.05.1993 Lov Kulturdepartementet

  For offentlig visning av eksemplarer i offentlig eie av verk av billedkunst og kunsthåndverk og fotografiske verk skal det ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Det samme gjelder for offentlig visning av slike eksemplarer

  Se loven på lovdata.no

 • NOU 1994: 3 - Ungdom, lønn og arbeidsledighet

  28.05.1993 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • NOU 1994: 6 - Private pensjonsordninger

  28.05.1993 NOU Finansdepartementet

 • NOU 1994: 2 - Fra arbeid til pensjon

  28.05.1993 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • M-35/1993 - Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i marka - ikrafttredelse

  (26.05.1993)

  26.05.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-35/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1992/04296 26.05.1993 Til fylkeslandbrukskontorene. Skogbruksetaten i Akershus og Oslo, Buskerud og Oppland Kopi: Miljøverndepartementet, Fylkesrådmannen.

 • M-34/1993 - Tradisjonell bruksutbygging

  (25.05.1993)

  25.05.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-34/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/05840 25.05.1993 Til Fylkeslandbrukskontorene og landbrukskontorene, skog- og jordbruksetaten og jordskifteverket, Statens Landbruksbank, Styringsgruppa for

 • Direktoratsboka

  22.05.1993 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  En orientering om arbeidet i direktoratene og om direktoratenes forhold til Regjering, Storting og andre forvaltningsorganer.

 • G-72/93

  Rundskriv - Mekling i konfliktråd

  05.05.1993 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-72/93 Jnr.: 2037/93 A-A IV/khb Dato: 05.05.1993 Rundskriv – Mekling i konfliktråd Klikk her for å laste ned dokumentet (pdf) Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha

Til toppen