Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 27049-27056 av 27079 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Sjøtrygdelagloven

  03.07.1953 Lover Finansdepartementet

  Denne lova gjeld tilsyn med ymsesidige sjøtrygdelag som etter sine vedtekter har eit geografisk avgrensa virkeområde, og som ikkje kan teikna større trygd enn kr. 25.000 for eiga rekning på ein vågnad, og berre trygdar farty, fiskereiskap, utstyr og

  Se loven på lovdata.no

 • Lønnsnemndloven.

  19.12.1952 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Loven er opphevet.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om Norges Krigsskaderåd.

  06.07.1951 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Norges Krigsskaderåd skal overvåke og samordne landets beredskap når det gjelder krigsskader og krigsskadeerstatning, og påse at offentlige og private krigsskadeinstitusjoner fyller sin oppgave på best mulig måte.

  Se loven på lovdata.no

 • Tilleggslov om krigspensjonering.

  29.06.1951 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Valutalova

  14.07.1950 Lov Finansdepartementet

  Lova er, med unntak av §§ 4, 7, 8 og 10, opphevd med lov 20 juni 2003 nr. 44 (i kraft 1 jan 2004 iflg. vedtak 19 des 2003 nr. 1600). - Jfr. lov 28 mai 2004 nr. 29.

  Se loven på lovdata.no

 • Statens Pensjonskasseloven

  28.07.1949 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Statens pensjonskasse er en statsgarantert kasse til dekning av de pensjoner som skal utbetales av kassen. Loven omhandler blant annet hva som gir medlemskap i Statens pensjonskasse.

  Se loven på lovdata.no

 • Dobbeltbeskatningsavtaleloven

  28.07.1949 Lov Finansdepartementet

  Under forbehold av gjensidighet kan Kongen med Stortingets samtykke ved overenskomst med fremmed stats regjering med omsyn til offentlige skatter og avgifter fastsette regler for deling av skattefundamentene og herunder innrømme slik lempning i

  Se loven på lovdata.no

 • Riksteaterlova

  13.12.1948 Lover Kulturdepartementet

  Riksteatret har til føremål å fremja arbeidet med å føra dramatisk kunst ut til folket i bygd og by og på andre tenlege måtar å auka kjennskapen til god dramatisk kunst.

  Se loven på lovdata.no

Til toppen