Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 27433-27440 av 29485 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • § 173 - Justering av AS Oslo Sporveiers befordringsvedtekter - «trikkesniking»

  08.07.1999 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 99/05182 E TMØ/ATV Dato: 08.07.1999 Justering av AS Oslo Sporveiers befordringsvedtekter - «trikkesniking» Vi viser til Samferdselsdepartementets brev 17 mars 1999, hvor vi blir bedt om å vurdere forholdet mellom straffeloven og

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Straffeprosessloven

 • §§ 48, 402 og 403 - Justering av AS Oslo Sporveiers befordringsvedtekter - «trikkesniking»

  08.07.1999 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1999/05182 E TMØ/ATV Dato: 08.07.1999 Justering av AS Oslo Sporveiers befordringsvedtekter - «trikkesniking» Vi viser til Samferdselsdepartementets brev 17 mars 1999, hvor vi blir bedt om å vurdere forholdet mellom straffeloven og

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Straffeloven

 • Rundskriv F-050-99

  Praktisering av arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i skoleverket - ”Østfold saken” (08.07.99) Dette rundskriv viser til rundskriv F-042-98

  08.07.1999 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-050-99 Saksnr. 98/478 08.07.1999 Dette rundskriv viser til rundskriv F-042-98 Statens utdanningskontorer Fylkeskommunene Statlige videregående skoler Lærerorganisasjonene Kommunenes Sentralforbund Praktisering av arbeidstidsavtalen for

 • § 47 - Bustadoppføringslova § 47 - innbetaling til eiendoms-meglers klientkonto ved avtaleinngåelsen - plikt til å stille garanti

  05.07.1999 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr.: 1999/09839 E EB/TFJ Dato: 05.07.1999 Bustadoppføringslova § 47 - innbetaling til eiendoms-meglers klientkonto ved avtaleinngåelsen - plikt til å stille garanti Vi viser til brev 10 juni 1999, hvor De ber om en redegjørelse for om

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Bustadoppføringslova

 • § 2-8 - Åpningsbalanse ved stiftelse av aksjeselskap og allmennaksjeselskap - føring av uoppgjorte aksjeinnskudd

  05.07.1999 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1999/08503 E TO Dato: 05.07.1999 Åpningsbalanse ved stiftelse av aksjeselskap og allmennaksjeselskap - føring av uoppgjorte aksjeinnskudd Vi viser til brev 21 mai 1999, hvor det reises spørsmål om aksjeinnskudd som ikke er gjort opp

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Allmennaksjeloven

 • Høring - pendlere

  02.07.1999 Høring Finansdepartementet

  Resultat: Forskrift av 17.11.1999 Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/430 SA MDM /KR 02. 07.1999 Høring – forskrift om fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted og pendleres besøksreise til hjemmet 1 Innledning Vedlagt

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 02.07.1999

  02.07.1999 Høring Finansdepartementet

  UTKAST TIL Fastsatt av Finans- og tolldepartementet ……… med hjemmel i lov av 11. august 1911 nr 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 44 første ledd bokstav g nr 4. § 1 Virkeområde (1) Denne forskrift gjelder fradrag for reiser mellom hjem

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift om undersøkelse og behandling uten eget samtykke

  02.07.1999 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

Til toppen