Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 27449-27456 av 29485 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskrift om landsfunksjoner, regionsfunksjoner og kompetansesenterfunksjoner

  02.07.1999 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

  Høringsnotat Forskrift om landsfunksjoner, regionsfunksjoner og kompetansesenterfunksjoner I InnledningII Gjeldende rettIII BakgrunnIV Departementets vurderinger og forslagVI MerknaderTil § 1Til § 2Til § 3Til § 4Til § 5Til § 6Til § 7Til § 8VII

 • Forskrift om bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet

  02.07.1999 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

  Høringsnotat 4 Forskrift om bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet Forskrift til lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern ( psykisk helsevernloven) I Innledning II

 • Forskrift om gjødslingsplanlegging

  01.07.1999 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. juli 1999 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.Endringer: Endret ved

  Se forskriften på lovdata.no

 • Rundskriv F-046-99

  Spørsmålet om kompensasjon for merverdiavgift. (01.07.99)

  01.07.1999 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-046-99 Saksnr. 98/2045 01.07.1999 Kirkelige fellesråd Kommunene Spørsmålet om kompensasjon for merverdiavgift Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har forelagt Finans- og tolldepartementet spørsmålet om kirkelig fellesråd

Til toppen