Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 28025-28032 av 28278 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lov om husdyravl

  04.12.1992 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Arkivlova - arkl.

  04.12.1992 Lover Kultur- og likestillingsdepartementet

  Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida.

  Se loven på lovdata.no

 • Kringkastingsloven - kringkl.

  04.12.1992 Lov Kultur- og likestillingsdepartementet

  Norsk rikskringkasting har rett til å drive kringkasting. Andre enn Norsk rikskringkasting må ha konsesjon for å drive kringkasting eller lokalkringkasting som formidles via senderanlegg som er konsesjonspliktige etter § 2-2. Konsesjon skal være

  Se loven på lovdata.no

 • NOU 1994: 18 - Velferd i Forsvaret

  28.11.1992 NOU Forsvarsdepartementet

 • Lov om offentlig støtte

  27.11.1992 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • EØS-loven

  27.11.1992 Lov Utenriksdepartementet

  Bestemmelsene i hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde skal gjelde som norsk lov.

  Se loven på lovdata.no

 • Rundskriv H-19/92

  Granskning av forhold i kommunalforvaltningen.

  26.11.1992 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Hovedsiktemålet med rundskrivet er å søke å klargjøre hva statlig granskning innebærer, og når det kan være aktuelt å iverksette slik granskning - sett i forhold til fylkesmannens tilsyns- og kontrollfunksjon og til granskning i kommunens egen regi.

 • T-924 Miljøbyen 1991

  Miljøby- og sysselsettingsprosjektet 1991

  17.11.1992 Rapport Kommunal- og distriktsdepartementet

  T-924/ 1992 ISSN 0801-2768 Utvikling av miljøbyer er et nytt arbeidsfelt for Miljøverndepartementet. I 1991 ble det gjennom departementet formidlet 32 mill. kroner i ekstraordinære sysselsettingsmidler til miljøbytiltak i ti utvalgte kommuner. I