Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 29465-29472 av 29633 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • T-2/87 Naturforvaltning

  Naturforvaltning og plan­ og bygningsloven

  01.01.1987 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • NOU 1987: 6 - Foreløpig grunnlag for inntektsoppgjørene 1987

  19.12.1986 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • I-42/98

  Retningslinjer for omsorgslønn

  11.07.1986 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Omsorgslønn Rundskriv I-42/98 Innhold 1 Innleiing 2 Grunnprinsipp om omsorgslønn 2.1 Kven ordninga omfattar 2.2 Om lovreguleringa 2.3 Skjønnsmessig heilskapsvurdering 2.4 Forsvarleg nivå 3 Moment som gjeld tildeling av omsorgslønn 3.1 Om

 • T-8/86 Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet etter plan- og bygningsloven

  01.07.1986 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv H-20/86

  Ny plan - og bygningslov. Byggesaksreglene

  01.07.1986 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Rundskriv H-20/86 Ny plan - og bygningslov. Byggesaksreglene Lov av 20. juni 1986 nr. 37 om endringer i plan - og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 Rundskriv H-20/86 (PDF-format)

 • T-7/86 Ikraftsettig

  Ikraftsettig av ny plan- og bygningslov

  20.06.1986 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Statens petroleumsforsikringsfond

  30.05.1986 Lov Olje- og energidepartementet

  Petroleumsforsikringsfondets formål er å tjene som en reserve for utbetalinger til dekning av skader og ansvar som rammer staten i egenskap av direkte økonomisk deltager i petroleumsvirksomheten. Fondet skal dekke statens andel av utbetalinger som

  Se loven på lovdata.no

 • Ot.prp. nr. 57 (1985–1986) - Om lov om endringer i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77

  18.04.1986 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet