Lover og regler

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gjeldende lover og forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata.

Viser 261-280 av 286 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Det sentrale avtaleverket for fastlegeordningen

  11.10.2000 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Det sentrale avtaleverket for Fastlegeordningen Fastlegeordningen skal innføres 1. juni 2001. Innbyggerne vil fra den dato få nye rettigheter gjennom endring i kommunehelsetjenesteloven og fastsettelse av forskrifter om fastlegeordningen i kommunen.

 • Forskrift om refusjonskrav mot pasientens bostedsfylke (Gjestepasientoppgjør)

  21.07.2000 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

 • I-27/2000

  Om endring i "blåreseptforskriften" og retningslinjer for immunisering mot hepatitt a og b som refunderes av folketrygden

  17.07.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-27/2000 Rundskriv om endring i blåreseptforskriften og retningslinjer for immunisering mot hepatitt a og b som refunderes av folketrygden Til Landets leger Landets apotek Landets sykehus Landets fylkesleger 1. Bakgrunn Lov om vern mot

 • I-20/2000

  Brukerstyrt personlig assistanse

  01.06.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • Lenker til ajourførte lover hos Lovdata

  27.03.2000 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Lover som forvaltes av Sosial- og helsedepartementet (hos Lovdata) Denne oversikten inneholder lenker til ajourførte lover hos Lovdata. Stiftelsen Lovdata foretar en løpende ajourføring av lovteksten på grunnlag av nye endringer som vedtas av

 • I-15/2000 Samisk språk og kultur

  Utdyping av rundskriv I-1/2000

  27.03.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Kommuner etter adresseliste Fylkesmenn og fylkesleger i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Vår ref 00/00661 HA 2 VN/ao Dato 22.03.2000 Rundskriv I-15/2000 Samisk språk og kultur – utdyping av rundskriv I-1/2000 Sosial- og helsedepartementet

 • Rundskriv I-54/2000

  26.03.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • I-16/2000

  Presisering av tannhelsetjenesteloven § 1-3 - innskrenkninger i det fylkeskommunale tannhelsetilbudet

  20.03.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets fylkeskommuner Vår ref 00/01791 HA 2 Trr Dato 20.03.2000 Rundskriv I-16 /2000 Presisering av tannhelsetjenesteloven § 1-3 – innskrenkninger i det fylkeskommunale tannhelsetilbudet Sosial- og helsedepartementet har over tid registrert at det

 • I-7/2000

  Endring av forskrift om beboerenes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for rusmiddelmisbrukere

  21.01.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • I-43/99

  Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom kommuner

  08.11.1999 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets kommuner Landets fylkesleger Landets fylkesmenn Statens helsetilsyn Kommunenes Sentralforbund Rundskriv I-43/99 Vår ref 99/05943 Dato 08.11.1999 Ansvaret for å yte pleie- og omsorgstjenester til sterkt pleietrengende ved flytting mellom

 • Forskrift om undersøkelse og behandling uten eget samtykke

  02.07.1999 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

 • Forskrift om den faglig ansvarlige for vedtak

  02.07.1999 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

 • Forskrift om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon

  02.07.1999 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

 • Forskrift om bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet

  02.07.1999 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

 • Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

  02.07.1999 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

 • Forskrift om godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern

  02.07.1999 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

 • Forskrift om landsfunksjoner, regionsfunksjoner og kompetansesenterfunksjoner

  02.07.1999 Forskrift Helse- og omsorgsdepartementet

 • I-30/99

  Samordning av plankrav til kommunene

  23.06.1999 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-30/99 23.06.99 Landets kommuner Landets fylkesmenn Landets fylkesleger Handlingsplaner og kommunal planlegging Planlegging i helse- og sosialtjenesten. Samordning med øvrig kommunal planlegging 1 Bakgrunn. Hensikt med rundskrivet Sosial-

 • I-40/99

  Etablering av tolketilbud for brukere av tegnspråk ved sykehusopphold. Teksttelefon for døve og talehemmede på sykehus

  22.02.1999 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Landets fylkeskommuner Rikshospitalet Det norske Radiumhospital Statens senter for epilepsi Rundskriv I-40/99 VÅR REF. 98/07882 SAO IAa Dato: .09.99 Etablering av tolketilbud for brukere av tegnspråk ved sykehusopphold. Teksttelefon for døve og

 • Vedtak om inndeling i helseregioner

  13.02.1999 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsråd: Dagfinn Høybråten Kongelig resolusjon Saksnr.: 99/00055 Dato: 13.02.99 Vedtak om inndeling i helseregioner Det følger av lov 17 juli 1998 om endringer i lov 19 juni 1969 nr 57 om sykehus mv § 2 a og i lov 28 april 1961 nr 2 om psykisk