Lover og regler

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gjeldende lover og forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata.

Viser 161-180 av 285 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Abortloven

  23.02.2007 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • I-1/2007

  22.02.2007 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv om forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) - med endringer fra 1. januar 2007 (

 • Pasientskadeloven

  20.02.2007 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Vinmonopolloven

  05.02.2007 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Lov om Aktieselskapet Vinmonopolet.

  Se loven på lovdata.no

 • Apotekloven

  29.01.2007 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne lov har til formål å sikre forsvarlig utlevering av legemidler til sluttbruker. Den skal medvirke til riktig legemiddelbruk i befolkningen og til god tilgjengelighet i alle deler av landet til legemidler og farmasøytiske tjenester som har god

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om medisinsk utstyr

  29.01.2007 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne lov regulerer produksjon, markedsføring, omsetning og bruk av medisinsk utstyr.

  Se loven på lovdata.no

 • Legemiddelloven

  29.01.2007 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne lov gjelder legemidler og visse andre varer til medisinsk bruk.

  Se loven på lovdata.no

 • Brev om forholdet mellom taushetsplikt, helsepersonells dokumentasjonsplikt og krav til behandling av dokumentasjon

  16.01.2007 Retningslinjer Helse- og omsorgsdepartementet

  Brev av 15.01.07 om forholdet mellom lovbestemt taushetsplikt, helsepersonells dokumentasjonsplikt etter helselovgivningen og arkivlovens krav til behandling av dokumentasjon Sendt de regionale helseforetakene, alle landets kommuner og

 • I-5/ 2006

  Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester - endring av forskrift om internkontroll og forskift til lov om sosiale tjenester m.v.

  02.01.2007 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-5/2006 Internkontroll i og tilsyn med private institusjoner og private boliger med heldøgns omsorgstjenester – endring av forskrift om internkontroll og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. Rundskriv I-5/2006 Brev dato

 • I-6/2006

  Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester

  14.12.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-6/2006 Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester Her finner du: Rundskriv I-6/2006

 • Kommunehelsetjenesteloven

  05.12.2006 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Retningslinjer for kjøp av helsetjenester i andre EØS-land

  21.06.2006 Retningslinjer Helse- og omsorgsdepartementet

  Retningslinjer for kjøp av helsetjenester i andre EØS-land Helse-og omsorgsdepartementets brev i PDF-format EØS-retningslinjene i PDF-format

 • I-4/2006

  Presisering av enkelte bestemmelser i lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsbrudd (abortloven) og forskrift 15.juni 2001 nr. 635 om svangerskapsbrudd (abortforskriften) abortnemndenes sammensetning og saksbehandling m.m.

  09.06.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Presisering av enkelte bestemmelser i lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd (abortloven) og forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) – abortnemndenes sammensetning og saksbehandling m.m.

 • Nasjonal strategi for kreftområdet

  15.05.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009

 • I - 1/2006

  Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer - Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år

  28.02.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer - Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år I – 1/2006 Bidragssats er dekning av utgifter til legemidler

 • I-2/2006

  Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2006

  14.02.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  I-2/2006 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2006 Her finner du: Rundskriv I-2/2006

 • I-14/2005

  Fordeling av nasjonale medisinske mikrobiologiske referansefunksjoner

  04.01.2006 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-14/2005 Desember 2005 Fordeling av nasjonale medisinske mikrobiologiske referansefunksjoner Rundskrivet finnes her i PDF-format

 • Kosmetikkloven

  01.01.2006 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Formålet med lova er å medverke til at kosmetikk, kroppspleieprodukt og andre produkt som er omfatta av lova er helsemessig sikre for menneske og dyr. Lova skal òg fremje forbrukarinteresser, ærlegdom, dyrevelferd, etikk, miljø, mattryggleik og

  Se loven på lovdata.no

 • I-21/2005

  Opphevelse av forskrift som regulerer Landsbystiftelsens virksomhet

  29.12.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • I-20/2005

  Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye regler gjeldende fra 1.1.2006

  27.12.2005 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-20/2005 Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye regler gjeldende fra 1.1.2006 Jf. adresseliste Nr. Vår ref Dato I-20/2005 200505225 22.12.2005 Regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut. Nye