Siste tolkningsuttalelser

Her finner du de siste tolkningsuttalelsene om kommuneloven.

§ 32 nr 1 - ny behandling av avgjørelse om kommunesammenslåing

§ 59 Lovlighetskontroll - Inhabilitet for styremedlemmer ved behandlingen av redegjørelse om energimeldingen 06.09.2016

§ 31 - Spørsmål om møteoffentlighet (kommunereformen) 13.06.2016

§ 31 - Møteoffentlighet i forhandlingsutvalg bestående av representanter for flere kommuner 04.04.2016

Til toppen