Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 5961-5980 av 81268 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Regjeringen får nytt fagmilitært råd fra forsvarssjefen

  Regjeringen arbeider med en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Tirsdag 8. oktober klokken 13.00 vil forsvarsminister Frank Bakke-Jensen få overlevert det fagmilitære rådet til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

 • Norwegian Carbon Credit Procurement Program

  Norway is committed to an ambitious climate policy and has a target of 30 % GHG emissions reduction by 2020 relative to 1990 levels. About 50 per cent of Norwegian emissions is covered by the EU Emission Trading System (EU-ETS). More than 80 per

 • Trontaledebatten fredag

  Statsminister Erna Solberg og statsrådane er i Stortinget i samband med trontaledebatten.

  Tidspunkt: 04.10.2019

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Celexnr.: 32019D1373 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1373 av 22. august 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Celexnr.: 32019D1385 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1385 av 3. september 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Innlegg på Barentsrådets utenriksministermøte

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innlegg på Barentsrådets utenriksministermøte der Norge overtok formannskapet i rådet og presenterte de norske hovedprioriteringene for formannskapsperioden 2019-2021.

  Av: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Umeå, 3. oktober

 • Regjeringen vil kartlegge utfordringer med cruiseturisme på Svalbard

  Regjeringen vil kartlegge de beredskaps- og sikkerhetsmessige utfordringene som oppstår ved økt skipstrafikk på Svalbard, i første rekke cruiseskipvirksomhet. Regjeringen vil på bakgrunn av dette vurdere mulige reguleringer av cruiseturismen på

 • Satser på innovativ og bærekraftig utvikling på Svalbard

  Regjeringen varsler i næringsstrategien for Svalbard en satsing på et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv. Samtidig vil man hindre at useriøse aktører etablerer seg på øygruppen.

 • Strategi for innovasjon og næringsutvikling på Svalbard

  Regjeringen lanserte næringsstrategien for Svalbard 3. oktober 2019. I strategien varsles det en satsing på et kunnskapsbasert og bærekraftig næringsliv. Samtidig vil man hindre at useriøse aktører etablerer seg på øygruppen.

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Celexnr.: 32019D1392 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1392 av 9. september 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Celexnr.: 32019D1617 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1617 av 27. september 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Plantevernmidler - desmedifam, avslag regodkjenning

  Celexnr.: 32019R1100 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1100 av 27. juni 2019 om avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet desmedifam i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om

 • Koordineringsgruppen for IA-avtalen 2019–2022

  Den operative oppfølgingen av IA-avtalen på nasjonalt nivå gjøres av en koordineringsgruppe under arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

 • Forskrift om tilskudd til romanifolket/taterne er vedtatt

  Det er lagt vekt på at forskriften skal være på et overordnet nivå, slik at mer detaljerte krav heller vil framkomme av Kulturrådets retningslinjer, i utlysningstekst og i tildelingsbrev. Romanifolket/taternes involvering i arbeidet med ordningen

 • Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020

  Hovedtariffavtalen i staten for LO Stat, Unio og YS Stat, og hovedtariffavtalen for Akademikerne er vedtatt for tariffperioden 2018-2020.

 • Nett-tv

  Innspillsmøte: Modernisering av gjeldsordningsloven

  Regjeringen ber om innspill til endringer i gjeldsordningsloven. Følg direktesendingen fra innspillsmøtet, fredag 4. oktober kl. 10-12.

 • Bedre tilbud til gravide med rusproblemer

  Nå innføres det pakkeforløp for gravide med rusproblemer. Det nye pakkeforløpet skal bidra til at flere gravide med rusproblemer oppdages og tilbys hjelp. Dermed får det nyfødte barnet et best mulig utgangspunkt, og familien får den hjelpen de

 • Den fjerde endringen av UWB-beslutningen

  Celexnr.: 32019D0785 KOM-nr.: KOM(2019)785 Basis rettsaktnr.: 2007/131/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/785 av 14. mai 2019 om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi og oppheving av beslutning 2007/131/EF

 • Om Barentssamarbeidet

  Barentssamarbeidet ble etablert gjennom Kirkenes-erklæringen i 1993 og utgjør en bærebjelke i det regionale samarbeidet i nord.

 • Helseministeren møter Spesialrapportøren for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Tidspunkt: 03.10.2019

Til toppen