Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 6021-6040 av 83879 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 03.01.2020

  Klikk her for å lese foretaksmøteprotokollen.

 • Svar på spørsmål om tildeling av midler over UDs budsjett

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Hans Andreas Limi (Frp) om hva Utenriksdepartementet gjør for å sikre at midler over UDs budsjett tildeles på en upartisk måte og uten påvirkning fra personlige vennskapsforhold.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 2

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 2, 2020.

 • Statsministeren er til stades i Ari Behns bisetjing

  Statsminister Erna Solberg er til stades i bisetjinga til Ari Behn, i Oslo domkyrkje.

  Tidspunkt: 03.01.2020, kl 13:00

 • Lover og annet regelverk

  De formelle rammebetingelsene for Statens pensjonsfond og forvaltningen av midlene følger av lov, instrukser mv. og mandater med utfyllende bestemmelser.

 • Fakta om kommunereformen

  Fra 2020 er det 356 kommuner i Norge. Større og sterkere kommuner skal gi bedre velferdstjenester, en mer bærekraftig samfunnsutvikling og et sterkere lokalt selvstyre.

 • Statsministerens program veke 2

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Tysdag 7. januar

 • 2 millioner kroner ekstra til å rekruttere flere lærere i Nord-Norge

  Ferske tall viser at andelen kvalifiserte lærere øker, men fortsatt er det tilsatt 590 personer i undervisningsstillinger i Nordland, Troms og Finnmark uten godkjent utdanning. For å støtte opp om arbeidet som Nord universitet og Universitetet i

 • Foreldreskap (farskap og morskap)

  Tilknytningen mellom barn og foreldre er grunnleggende i menneskers liv. Foreldrenes rettigheter og plikter overfor barnet er knyttet til det juridiske foreldreskapet. Det er derfor viktig at foreldreskap etableres så tidlig som mulig. Det vil gi

 • Norway strongly condemns attacks on US embassy

  "Norway strongly condemns the attacks on the US embassy in Baghdad and coalition forces in Kirkuk. It is the responsibility of the Iraqi government to ensure the protection and safety of diplomatic missions in Iraq", the Minister of Foreign Affairs

 • Vet - klassisk svinepest Kroatia

  Celexnr.: 32019D1972 Basis rettsaktnr.: 2013/764/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1972 av 26. november 2019 som endrer gjennomføringsbeslutning 2013/764/EU når det gjelder dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i visse medlemsland

 • Vet. grensekontrollstasjoner 3. endring 2019

  Celexnr.: 32019D2001 Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2001 av 28. november 2019 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES

 • Vet - lumpy skin disease

  Celexnr.: 32019D1992 Basis rettsaktnr.: Direktivene 89/662, 90/425, 92/119 OG 2002/99

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1992 av 27. november 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater ved å forlenge dens gyldighetsperiode

 • Verkemiddel i integreringsarbeidet

  Introduksjonslova regulerer to ordningar; opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar og introduksjonsprogram.

 • Vet - tilleggsgarantier varroatose

  Celexnr.: 32019D1895 Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1895 av 7. november 2019 som anerkjenner flere øyer i Portugal som fri for varroatose og endrer vedlegget til beslutning 2013/503/EU

 • Troika-uttalelse om Sør-Sudans overgangsregjering - januar 2020

  Denne uttalelsen om Sør-Sudans overgangsregjering ble utstedt av regjeringene i USA, Storbritannia og Norge 2. januar.

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste

  Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen.

 • Competency in kindergarten

  The professional and personal competencies of its staff are a kindergarten’s most important resource and play an essential role in ensuring that the kindergarten is a good arena for formative development, care, play, learning and reducing social

 • Samfunnssikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor

  Hvert departement har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i egen sektor, og Kunnskapsdepartementet har derfor det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap på hele departementets område.

 • Forskingsprisar

  Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring forsking i samfunnet.

Til toppen