Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 6061-6080 av 81306 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statssekretær Jakobsen har møte med John Major

  Statssekretær Aksel Jakobsen har møte med John Major, tidlegare britisk statsminister og ambassadør for organisasjonen Mercy Ships. 

  Tidspunkt: 21.05.2019, kl 11:00

 • Tekniske endringer i Solvens II-forskriften

  Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i Solvens II-forskriften for å gjennomføre EØS-regler om hvilke renter forsikringsforetakene skal bruke i ulike beregninger for rapporteringsformål.

 • Hilsen til Home-Start Familiekontakten

  «Ikke vær et 1-tall på jorden. Bry deg om flokken din», sa kloke Per Fugelli. Å bry seg, vise omsorg og kjærlighet skaper lykke, tilhørighet og glede - både hos den som gir og den som får.

  Av: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad Home-Start Familiekontaktens årlige konferanse

 • Markerte 25 år med EØS-avtalen i Brussel

  - EØS-avtalen er avgjørende for vår trygghet, velferd og verdiskaping. Den sikrer at vi - et land på litt mer enn fem millioner mennesker - får tilgang til et hjemmemarked på 500 millioner mennesker, og bidrar til velferd og sysselsetting. Den er

 • Forskrift om endring i forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet

  Fastsatt av Finansdepartementet 21. mai 2019 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 14-8 syvende ledd. I I forskrift 25. august 2015 nr. 999 til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet skal

 • Kvalitet og pasientsikkerhet

  Bedre kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i regjeringens politikk for å utvikle pasientens helsetjeneste. Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, at de er trygge og at de henger godt sammen når de er avhengig av helsehjelp fra

 • Grunnutdanning

  Grunnutdanningene innenfor helse- og sosialfagene tilbys ved universiteter (eksempelvis medisin, ernæringsfysiologi, odontologi og psykologi) og høyskoler (eksempelvis fysioterapi, ergoterapi, sykepleie, sosionom og vernepleier) og innenfor

 • Tilsetningsstoffer i mat - kochenille, karminsyre og karminer

  Celexnr.: 32018R1472 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1472 av 28. september 2018 om endring av vedlegg II til Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til kochenille, karminsyre og

 • Tilsetningsstoffer i mat - Teknisk endring hvor størkningspunkt blir byttet ut med gasskromatografi ved identifisering.

  Celexnr.: 32018R1462 Basis rettsaktnr.: 231/2012

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1462 av 28. september 2018 om endring av vedlegg til forordning (EU) 231/2012 når det gjelder tilsetningsstoffer som er listet opp i vedlegg II og III i Europa- og parlamentsforordning (EF) 1333/2008 om visse sorbitan

 • Nytt overflatebehandlingmiddel til kosttilskudd på tablettform

  Celexnr.: 32018R1461 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1461 av 28. september 2018 om endring av vedlegg II til Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til bruk av lavsubstituert

 • Plantevernmiddelrester

  Celexnr.: 32018R1515 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1515 av 10. oktober 2018 som endrer vedlegg III og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for difenylamin og oxadixyl i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester

  Celexnr.: 32018R1514 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1514 av 10. oktober 2018 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for abamektin, acibenzolar-S-metyl, klopyralid, emamektin, fenheksamid,

 • Olje- og energiministeren holder innlegg på Energiforskningskonferansen 2019

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg holder innlegg på Energiforskningskonferansen 2019 i regi av Norges forskningsråd.

  Tidspunkt: 21.05.2019, kl 10:15

 • Plantevernmiddelrester fo. 2018/960

  Celexnr.: 32018R0960 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/960 av 5. juli 2018 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for lambda-cyhalothrin i eller på visse produkter.

 • Matkontaktmaterialer - endring av plastforordningen

  Celexnr.: 32019R0037 Basis rettsaktnr.: 10/2011

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/37 av 10. januar 2019 om endring og rettelse av forordning (EU) nr. 10/2011 av plastmaterialer og -artikler ment å komme i kontakt med næringsmidler

 • Aroma: Fjerning av tre aromastoffer fra Unionslista

  Celexnr.: 32018R1649 Basis rettsaktnr.: 1334/2008

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/1649 om endring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 som gjelder fjerning av enkelte aromastoffer

 • Utviklingsministeren besøkjer Bjerknes senter for klimaforsking

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein besøkjer Bjerknes senter for klimaforsking. 

  Tidspunkt: 21.05.2019

 • Holde innlegg på Home-Start Familiekontaktens årskonferanse

  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad holder innlegg på Home-Start Familiekontakten sin årlige konferanse for frivillige kontakter.

  Tidspunkt: 21.05.2019, kl 10:00

 • Aroma: Endringer for koffein og teobromin i Unionslista.

  Celexnr.: 32018R1482 Basis rettsaktnr.: 1334/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1482 av 4. oktober 2018 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder koffein og teobromin

 • Avgjørelser om søknader om helsepåstander

  Celexnr.: 32018R1556 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1556 av 17. oktober 2018 om avslag på helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

Til toppen