Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 80621-80640 av 81235 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Trygderett og pensjonslovgivning

  Tolkningsuttalelser om trygderett og pensjonslovgivning

 • Ansvarlige investeringer

  Statens pensjonsfond utland (SPU) har vært underlagt etiske retningslinjer siden 2004. Finansdepartementet legger til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand, samt

 • Om Finansdepartementet

 • Kontakt departementet

  Besøksadresse Kongens gate 20 Vis kart Varelevering/Budlevering Varemottak Akersgata 59, innkjøring Munchs gt. 0180 Oslo Postadresse Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Telefon Telefon 22 24 57 11 Ansatte i KLD: Depkatalog E-post [email protected]

 • Om Nærings- og fiskeridepartementet

 • Statlig eierskap

  Staten er en betydelig eier i Norge. Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 73 selskaper.

 • Den norske kirke

  1. januar 2017 ble Den norske kirke etablert som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten. Grunnloven sier at Den norske kirke er Norges folkekirke, og at den skal understøttes som sådan. Den norske kirke har dermed en særlig stilling og rolle i

 • Anførselstegn

  Bruk riktige anførselstegn, som «dette», ikke "dette".

 • Bevilgning

  En bevilgning er en tildeling av penger. En bevilling er en tillatelse (nynorsk: løyve).

 • Enig

  Man kan være enig i en sak og enig med en person. Flere personer kan bli enige om noe.

 • Forholdsregler

  Det heter forholdsregler, ikke forhåndsregler.

 • Gjenspeile

  Å gjenspeile betyr å reflektere eller vise tilbake på. Å henspille på betyr å hentyde til. (Å «henspeile» er ikke et ord som finnes på norsk.)

 • Henspille

  Å gjenspeile betyr å reflektere eller vise tilbake på. Å henspille på betyr å hentyde til. (Å «henspeile» er ikke et ord som finnes på norsk.)

 • Høyest

  Ordet «høyest» brukes sammenlignende: Dette huset er høyest. Ordet «høyst» brukes ikke sammenlignende: Det kan høyst være tolv medlemmer i styret.

 • Imøtegå

  Å imøtegå betyr å argumentere mot og prøve å gjendrive. Å imøtekomme betyr å oppfylle eller gå med på. Disse ordene betyr nesten det motsatte av hverandre, men begge brukes ofte feil.

 • Lenger

  Ordet «lenger» er gradbøyning av både «langt» og «lenge»: Jeg gikk lenger enn deg, og du ventet lenger enn meg. Ordet «lengre» er derimot gradbøyning av «lang»: Etter en lengre pause gikk de videre.

 • Programvare

  Vi skriver programvare, ikke software.

 • Endringer i regelverk fra 1. januar 2018

  Ved inngangen til det nye året trer en rekke nye lover og forskrifter i kraft. På denne siden vil du finne en oversikt over noen av de viktigste endringene fra 1. januar 2018.

 • Nordisk samarbeid på utenriksstasjonene

  Her vil vi presentere eksempler på samarbeid mellom de nordiske utenriksstasjonene.

 • Regjeringens medlemmer

  Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den var utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). 17. januar 2018 gikk også Venstre (V) inn i regjeringen. 22. januar 2019 gikk Kristelig Folkeparti (KrF) inn i regjeringen. 24.

Til toppen