Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 80741-80760 av 82804 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • The Norwegian Scientific Committee for Food Safety

  The Norwegian Scientific Committe for Food Safety was established by the Ministry of Health on 1 April 2004 when the administration of food saftey in Norway was reorganised.

 • Ekspropriasjonsrett

  Tolkningsuttalelser om ekspropriasjonsrett

 • Saksgang BiH

 • Endringer i regelverk fra 1. januar 2017

  Ved inngangen til det nye året trer en rekke nye lover og forskrifter i kraft. Her finner du en oversikt over noen av de viktigste endringene fra 1. januar 2017.

 • Aktivere

  Å aktivere noe er å sette det i funksjon. Å aktivisere noen er å få dem i aktivitet.

 • Dato

  Vi skriver datoer slik: 03.09.2017. Vi skriver tidsspenn med tankestrek, uten mellomrom, slik: 2013–2017.

 • Forfordele

  Å forfordele noen er å gi dem mindre enn de har rett til. Imidlertid brukes dette ordet så ofte i motsatt betydning at det er stor sjanse for å bli misforstått. Derfor er det best å unngå å bruke ordet.

 • Ifølge

  Ordet ifølge betyr «i overensstemmelse med», mens «i følge» brukes for det konkrete å være i følge med noen. Det heter altså «Ifølge rapporten», ikke «I følge rapporten».

 • Kanadisk

  Vi skriver kanadisk og kanadier, ikke canadisk og canadier.

 • Kubansk

  Vi skriver kubansk og kubaner, ikke cubansk og cubaner.

 • Nynorsk

  Bruk gjerne Språkrådets administrative ordliste for å finne ut hva ord og begreper som brukes mye i statsforvaltningen heter på nynorsk.

 • Ovenfor

  «Ovenfor» brukes om noe som er høyere opp enn noe annet: Som nevnt i teksten ovenfor. «Overfor» brukes om ting som er stilt rett mot hverandre, og også i overført betydning: Vi står overfor et problem.

 • Passiv

  Forsøk å unngå passiv verbbruk i sammenhenger der det er klart hvem som utfører (eller kan utføre) handlingen.

 • PDF

  Skrives med store bokstaver. Bøying: PDF-en, PDF-er, PDF-dokument

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet / Tilsynsrådet for advokatverksemd

  Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

  Nettside: http://tilsynet.no/

 • Konkurransekraft for norske arbeidsplasser

  Vi styrker satsingen på forskning og innovasjon og senker skatter og avgifter for vanlige folk og norske bedriftseiere. Det vil styrke omstillingsevnen og konkurransekraften og skape trygge arbeidsplasser for fremtiden.

 • Kunnskap gir muligheter for alle

  Vi tar et historisk løft for etter- og videreutdanning av lærere i dag, fordi ingenting betyr mer for å løfte elevenes læring i fremtiden. Kunnskap gir sosial mobilitet og er avgjørende for å gjøre Norge mer robust.

 • Et sterkere sosialt sikkerhetsnett

  Vårt samfunn har gode velferdsordninger. Likevel er det mennesker som ikke får den hjelpen de trenger. Vi forbedrer vårt sosiale sikkerhetsnett i dag, slik at flere inkluderes i samfunnet og bidrar til å skape fremtidens velferd.

 • God handelsskikk i dagligvarekjeden

  Ved kongelig resolusjon av 26. oktober 2012 ble det oppnevnt et utvalg som skulle utrede hvordan prinsippet om god handelsskikk i dagligvarebransjen og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i lovgivningen.

 • Tolkningsuttalelser om utlendingsloven

Til toppen