Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 80801-80820 av 81021 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tilknyttet virksomhet

 • Utviklingsdirektør Erik Storm

  Utviklingsdirektør Erik Storm

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 45 42

  Mobil: 414 29 516

 • Senior kommunikasjonsrådgiver Anders Bortne

  Anders Bortne

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 53 11

  Mobil: 95 76 77 94

 • Forsvarsbudsjettet 2018

  Oversikten under viser hva forsvarsbudsjettet benyttes til for 2018. Grafikken er klikkbar.

 • Director General Anne Kristin Hjukse

  Bilde av Anne Kristin Hjukse

  Department for Schools and Kindergartens

  E-post: [email protected]

 • Norges forskningsråd/Noregs forskingsråd

  Forskingsrådet er eit nasjonalt forskingsstrategisk og forskingsfinansierande organ. Det er den viktigaste forskingspolitiske rådgjevaren til regjeringa, departementa og andre sentrale institusjonar og miljø knytt til forsking og utvikling (FoU).

  Nettside: http://www.forskningsradet.no/

 • Nasjonal helse- og sykehusplan

  Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene. Vi trenger både små og store sykehus også i framtiden. De skal ha ulike roller og oppgaver, men

 • Statsforvaltning og karantenelov

  Karantenelovens formål er å bidra til å sikre tilliten til forvaltningen og tilliten til det politiske systemet. Loven gir regler om karantene og saksforbud når politikere i et departement samt embetsmenn og statsansatte i statsforvaltningen tiltrer

 • Perspektivmeldingen 2017

  Finansdepartementet legger hvert 4. år frem en stortingsmelding, kalt perspektivmeldingen, hvor fremtidens utfordringer for landet og regjeringens strategi for å møte dem blir presentert. Her drøftes viktige utfordringer og valgmuligheter for norsk

 • Likeverdsreformen

  Regjeringen vil gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Flere av disse familiene opplever at samfunnet ikke i tilstrekkelig grad stiller opp. Regjeringen vil skape et samfunn som har bruk

 • Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H)

  Linda Hofstad Helleland

  Distrikts- og digitaliseringsministeren har ansvaret for styret av regional- og distriktspolitikk, IT-politikk, elektronisk kommunikasjon, personvern og politikken overfor samer og nasjonale minoriteter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  Tiltredde: 24.01.2020

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 67 00

 • Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V)

  Abid Q. Raja

  Kultur- og likestillingsministeren har ansvar for kulturpolitikk, likestillings- og diskrimineringspolitikk, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forbindelse med frivillig sektor.

  Tiltredde: 24.01.2020

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 90 90

 • Aktuelle saker om europapolitikk

  På denne siden finner du nyheter, pressemeldinger, fakta, rapporter og annen aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU i Brussel.

 • Det digitale indre marked

  Internett og digitale teknologier endrer vår verden, men gamle grenser, tankemønstre og reguleringer hindrer oss i å utnytte de digitale mulighetene fullt ut. Våren 2015 introduserte EU-kommisjonen detaljerte planer for et digitalt indre marked («

 • Attraktive nordiske byer og byregioner

  Under den norske formannskapsperioden for Nordisk ministerråd i 2017 var "Norden i omstilling" et særlig satsingsområde. Formannskapsprosjektet "Attraktive byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme for gode liv

 • Jobbe i Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har hovedansvar for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Alle våre medarbeidere forventes å ta ansvar for at deres oppgaver bidrar til vårt felles overordnede mål. Det legges vekt på godt

 • Norge og EU

  De europeiske landene er Norges nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. Regjeringen vil føre en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, blant annet gjennom

 • EØS-midlene

  Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

 • Kontakt Barne- og familiedepartementet

  Besøksadresse Akersgata 59, Oslo Vis kart Postadresse Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Telefon Sentralbord 22 24 90 90 Pressehenvendelser Telefon: 97 77 36 34 E-post: [email protected] Pressekontakter E-post til departementet [email protected]

 • Om Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialdepartementet har fem fagavdelinger, en stabsavdeling og en presse- og kommunikasjonsseksjon.

Til toppen