Statsbudsjettet 2000

St.prp. nr. 1 (1999 -2000): Gul bok

St.meld. nr. 1 (1999-2000): Nasjonalbudsjettet 2000

Ot.prp. nr. 1 (1999-2000): Skatte- og avgiftsopplegget 2000 - Lovendringer

 

 

 

Til toppen