Forhåndsbestilling og utlevering av statsbudsjettdokumenter ved sperrefrist

Det vil fra og med Statsbudsjettet 2015 ikke være anledning til å forhåndsbestille statsbudsjettdokumenter med utlevering ved sperrefrist. Bakgrunnen for dette er et generelt ønske om å redusere papirforbruket med henvisning til digitale formater på regjeringen.no og forestående byggeprosess i regjeringskvartalet.

De som ønsker statsbudsjettdokumenter i papirversjon kan ved oppmøte
hente et begrenset antall håndeksemplarer i R5, Akersgaten 59
fra 8. oktober 2014 kl. 10:00

Det henvises for øvrig til eksisterende bestillingsløsninger:

Webshop (08.10.2014 fra kl. 10:00): http://publikasjoner.dep.no/
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
FTA-brukersenter: 22 24 20 00

Til toppen