Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet for 2015 ble lagt frem 8. oktober 2014.

8. oktober 2014 fremla finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2015.

Nett-TV:

Se opptak fra pressekonferansen


Dokumenter:

Prop. 1 S (2014-2015): Statsbudsjettet 2015 (Gul bok)

Prop. 1 LS (2014–2015): Skatter og avgifter 2015

Meld. St. 1 (2014–2015): Nasjonalbudsjettet ; Tallene bak figurene

Alle budsjettdokumentene

Departementenes budsjettsider:

 

 

 

Til toppen